Til Ungdommen!

2. kandidat
Håvard Urkedal, Haakon E. Ståmyr

Fredag 4. september gikk Marlen Hildre-Almestad, ordførerkandidat for De Kristne i Haram ut i Nordre og omtalte stemmerett for 16-åringer som ”berre tull eigentleg”.
Som forkjemper for 16-årig stemmerett vil jeg ha meg frabedt slike uttalelser.

16-åringer har bestått grunnskolen og skal allerede være skikket til å ta avgjørelsen som ikke bare påvirker fremtiden deres, men også mange personer rundt dem, valg av utdanning er et slikt eksempel. Hvorfor skal deres rett til å bestemme stoppes når det kommer til demokratiske valg?

For det er nemlig flere demokratiske problem med at 16-åringer ikke får stemme i dagens samfunn. Det første er at ungdom ikke er tilstrekkelig representert i dagens demokrati. Det betyr at saker som er viktig for ungdom, som skole, miljø, og kultur, lettere blir nedprioritert av de sittende politikerne. Om vi hadde innført 16-årig stemmerett hadde ungdommen vært en større demografisk gruppe, og vi hadde tvunget politikere til å vise mer hensyn til de personene som faktisk skal danne Norge, og Haram sin fremtid.

Det er også viktige demokratiske problem at når du fyller 15 år er du strafferettslig ansvarlig i Norge, men du kan ikke være med å bestemme hva de lovene skal være? Samtidig kan du få deg jobb og skatte, men du får ikke bestemme hva de skattepengene går til? Ingen voksne personer hadde akseptert å bli behandlet på denne måten, men av en eller annen grunn er disse holdningene og denne formen for overformynderi inngrodd i folkesjelen.

Venstre har alltid stått for å utvide stemmeretten, først med allmenn stemmerett, og senere med kvinnelig stemmerett, 20-årig stemmerett og 18-årig stemmerett. Konservative dogmatikere har gang på gang vært imot disse forandringene, gang på gang har de samme argumentene blitt brukt og gang på gang har de tatt feil.

Om jeg skal love én eneste ting denne valgkampen, så blir det at jeg kommer til å jobbe for at Haram, eller den kommunen Haram blir en del av, skal være med på prøveprosjektet for 16-årig stemmerett. Fremtiden vår er for viktig til å overlate den til gamle gubber i dress!

Håvard Urkedal

2. Kandidat Haram Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**