Fjerner rødgrønn klimafiendtlig avgift på biodiesel

- Med denne enigheten tar Stortinget lange skritt i riktig retning i klimapolitikken, sier Ola Elvestuen, Foto: Venstre

I dag fjernes en klimafiendtlig avgift som ble innført under den rødgrønne regjeringen i 2010. – Dette skyldes budsjettavtalen med regjeringspartiene. For første gang siden da er nå biodiesel billigere enn fossilt drivstoff, sier leder av Stortingets energi og miljøkomiteen Ola Elvestuen fra Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Det var i budsjettavtalen med regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2015 at biodieselavgiften ble fjernet. Veibruksavgiften på drivstoff vil bare omfatte bensin og mineralbasert diesel, med iverksettelse fra 1. oktober 2015, og biodiesel og bioetanol faller utenfor denne avgiftsplikten. Venstre mener dette er et kjempeinsentiv til å bruke mer biodrivstoff. Samtidig øker vi omsetningskravet for biodrivstoff fra 3,5 til 5,5 prosent.

Les også: NRK.no: Viktig klimaseier

En klimaseier

– Dette var en av Venstres store klimaseire i budsjettet og avgjørende for at vi nå får fart på det grønne skiftet og mindre utslipp i transportsektoren. Vi rydder opp i det rødgrønne rotet rundt biodrivstoff fra 2010 og for første gang siden da er nå biodiesel billigere enn fossilt drivstoff, sier leder av Stortingets energi og miljøkomiteen Ola Elvestuen fra Venstre.

– Biodiesel er helt nødvendig for å få fart på omstillingen i transportsektoren. Samtidig kan vi få en ny start på norsk skogindustri. Økt omsetningspåbud vil gi mer bruk av biodrivstoff, som gjør at vi kutter utslipp, tar i bruk fornybare alternativer, og bygger en norsk næring for fremtiden. Alt dette er viktige for det grønne skiftet, sier Elvestuen.

Elendig avgjørelse i 2010

Siden 2010 har det vært halv veibruksavgift på biodiesel, en avgift de rødgrønne partiene innførte de satt i regjering.

– Det var en elendig avgjørelse, siden noe av det viktigste vi kan gjøre i Norge er å sørge for at tungtransporten går over til klimavennlig biodiesel, sier Elvestuen.

Les også: Krever at endringer i biodieselavgiften fjernes nå (2009)

Utslippsreduksjoner

Ifølge NHO kan halvparten av vogntogene og større varebiler være karbonfrie om ti år med denne endringen. Denne transporten utgjør 40 prosent av all transport på land. De mener det er rimelig å anta at allerede neste år vil 5000 lastebiler gå på 2. generasjon innblanding av biodrivstoff. Det gir en utslippsreduksjon på 80.000 tonn co2 i første omgang.

Viktig for klimaet, og grønt næringsliv

– Dette er ikke bare viktig for klimaet, men vil også sørge for gunstige rammebetingelser for det grønne næringslivet, et grønt næringsliv som lå igjen som et eneste stort konkursbo etter den rødgrønne regjeringen, sier Elvestuen.

Det svenske kjemi-konsernet Perstorp har allerede kunngjort at de kjøper konkursboet etter North Sea Biodiesel på Øra, og tar sikte på å få i gang produksjon av biodrivstoff i løpet av høsten eller nyåret. Dette er den samme produksjonen som ble nedlagt etter at de rødgrønne innførte biodieselavgiften i 2010.

Venstre om: Transport og klima

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**