Uvettig bruk av penger i Buskerudmuseet

Foto: Marit Svarverud

Det er med forferdelse vi leser Bygdeposten tirsdag 13.oktober (kun for abonnenter). Direktøren i Buskerudmuseet har fått 1,6 millioner for å slutte i jobben. 1,6 millioner kroner! Det er mye penger! Hvordan er dette mulig?

Jeg trodde gylne fallskjermer var noe som hørte næringslivet til, og har aldri hørt om noe tilsvarende i museumsverden. Stiftelsen Buskerudmuseet ble opprettet i 2014 og skal være en paraplyorganisasjon for 15 av museene i Buskerud. Sigdal Museum inngår også i denne stiftelsen og Sigdal kommune bevilger en årlig sum på 726.000 kroner.

Dette er penger som skal komme innbyggerne til gode i form av aktiviteter og tilbud på museet. Når vi nå ser hva pengene brukes til, blir jeg alvorlig bekymret i forhold til denne bevilgningen. I følge Bygdepostens artikkel kan en sum av 1,6 millioner lønne fire stillinger på Portåsen i et helt år. Tenk hvor mye det er mulig å få til av formidling av aktiviteter for denne store pengesummen.

Dette er sløsing med offentlige midler. Det er i tillegg svært umoralsk, og det er et tegn på dårlig ledelse at styret i Buskerudmuseet kan akseptere en slik avtale.

Bevilgningen på 726.000 kroner fra Sigdal kommune må heretter vurderes og det må bes om en redegjørelse fra Buskerudmuseet om hvordan pengene skal brukes. Det må også settes vilkår i forbindelse med bevilgningen. Vi har ikke råd til å skalte og valte med offentlige midler på en slik måte.

Alle vet hvordan de ulike virksomhetene i Sigdal kommune har måttet snu og vende på penger og ressurser for å få kabalen til å gå opp de siste årene.

Til sist er det også på sin plass å nevne at styreleder i Buskerudmuseet Bjarne Stabæk ga «uttrykk for at saken ikke hørte hjemme i media»! Mener han dette ikke skulle komme offentligheten for øre?

Skal ikke skattebetalerne få greie på at offentlige midler benyttes til å betale ut en sluttpakke av så formidabel størrelse? Dette er høyst betenkelig, og jeg håper denne saken blir gått etter i sømmene.

Det er ikke bare direktøren som må gå. Det bør også styreleder Stabæk og hele styret i Buskerudmuseet gjøre. Her finnes verken troverdighet eller tillit.

Hilde Roland
Sigdal og Eggedal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**