Østensjø Venstres representanter i komiteer og utvalg 2015 – 2019

Etter konstitueringen i oktober 2015 er Østensjø Venstre representert i alle utvalg og komiteer i bydelen.

Bydelsutvalget:

Britt Inglingstad
Gaute B. Kjellsen, 1. vara
Bjørn Steensrud, 2. vara
Aina Therese Fossum, 3. vara, Uavhengig
Frida Blomgren, 4. vara

Arbeidsutvalget:

Britt Inglingstad, vara

Bydelsutvikling, miljø og kulturkomiteen

Britt Inglingstad
Frida Blomgren, vara

Oppvekstkomiteen:

Tone K. Opdahl

Omsorgskomiteen:

Bjørn Steensrud

GautevB. Kjellsen, vara

Toril B. Flatabø, vara

Tilsynsutvalg I

Bjørn Steensrud, vara

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Jon T. Kvikne, vara

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**