Solid Venstre-tyngde i Setesdal etter valet

Ole Albert Mykland, Iveland, Ole Morten Vegusdal, Birkenes, Odd Håvard Dahle, Iveland, Torhild Austad, Bygland, Cato Christensen, Evje og Hornnes og foran Sara Sægrov Ruud, fylkesutvalet, Tone Lise Avdal, Bykle, Anna Stella Karlsdottir, Bygland og Bjørn Petter Kynnesland Kysnes, Evje og Hornnes., Jan Kløvstad
Ole Albert Mykland, Iveland, Ole Morten Vegusdal, Birkenes, Odd Håvard Dahle, Iveland, Torhild Austad, Bygland, Cato Christensen, Evje og Hornnes og foran Sara Sægrov Ruud, fylkesutvalet, Tone Lise Avdal, Bykle, Anna Stella Karlsdottir, Bygland og Bjørn Petter Kynnesland Kysnes, Evje og Hornnes.
Ole Albert Mykland, Iveland, Ole Morten Vegusdal, Birkenes, Odd Håvard Dahle, Iveland, Torhild Austad, Bygland, Cato Christensen, Evje og Hornnes og foran Sara Sægrov Ruud, fylkesutvalet, Tone Lise Avdal, Bykle, Anna Stella Karlsdottir, Bygland og Bjørn Petter Kynnesland Kysnes, Evje og Hornnes.

Venstre gjorde særs gode val i alle setesdalskommunane i haust, og fekk inn to i kommunestyura både i Bykle, Valle og Bygland, mangla ein einaste slengarstemme på å få inn andremandatet i Iveland og kom tilbake igjen i kommunestyret i Evje og Hornnes etter pause i fleire periodar. I Birkenes kom også Venstre inn igjen i kommunestyret, med vegusdølen Ole Morten Vegusdal i både kommunestyre og formannskap. Laurdag møttes folkevalte for Venstre i Agderfylka på Revsnes, der kommunestyremedlem Torhild Austad ynskte velkomen og orienterte om viktige saker i Bygland. Dei nyvalte formannskapsmedlemene Tone Lise Avdal i Bykle og Ole Morten Vegusdal i Birkenes innleia til samtale om å vere folkevalt. Utover dagen var det innleiingar, opplæring og samtalar om å arbeide med skolar og barnehagar, helse og omsorg, kommuneplanarbeid og budsjett i kommunane. Den lokalpolitiske nettverkssamlinga på revsnes samla folkevalte frå Farsund i vest til Risør i aust. Venstre har medlemer i dei fleste kommunestyra, og har nå både tre varaordførarar og medlemer i begge fylkesutvala i Agderfylka. Dette gir den enkelte folkevalte for Venstre eit solid kontaktnett for å få stadig betre gjennomslag for viktige Venstresaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**