Mange positive reaksjoner på Venstres statsbudsjett

Trine Skei Grande
- Gode rammevilkår fra statens side er et uttrykk for tillit til og forventning om at frivillige organisasjoner bidrar til demokrati, fellesskap og oppgaveløsing i samfunnet, sier Trine Skei Grande., Foto: Bård Ek

Etter at Trine Skei Grande og Terje Breivik 2. november la frem Venstres alternative statsbudsjett for 2016 har mange organisasjoner og interessegrupper kommet med sine reaksjoner på våre prioriteringer. Her kan du lese en del av det organisasjonene sier om budsjettforslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Viser vei for en god borgerlig klimapolitikk

– Venstre viser vei for en god borgerlig klimapolitikk. På den ene siden bruker de budsjettet til tiltak og skatte- og avgiftslettelser for å få fart på grønn omstilling, og på den annen side skjerper de avgiftene for fossile alternativer. Forslaget er et godt utgangspunkt for borgerlig enighet i klimapolitikken, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO.

Stavanger Aftenblad omtaler også Zeros reaksjon på budsjettforslaget.

– 11 måneders studiestøtte er en viktig prioritering

“I budsjettet viser Venstre at de er villige til å jobbe for viktige saker for studentene fremover, og løfter viktige utfordringer i debatten om studentvelferd. Blant annet foreslår Venstre en innføring av 11 måneders studiestøtte fra studieåret 2016/2017. Dette er en veldig viktig prioritering, da mange studenter i dag opplever problemer rundt juni som studiemåned når det kommer til personlig økonomi”, skriver Norsk Studentorganisasjon (NSO)

– Vi ønsker oss flere gründere i Norge. Da må vi også gi dem de nødvendige rettighetene og behandle dem som en naturlig del av arbeidslivet. Venstres budsjett er et stort steg i riktig retning, sier leder i Akademikerne, Knut Aarbakke. Akademikerne sier seg også fornøyd med blant annet forslaget om 11 måneders studiestøtte og styrking av SkatteFunn-ordningen.

Bekjemper klasseskiller

“Venstres alternative statsbudsjett som partiet la frem mandag 2. november, er hyggelig lesning for alle som er opptatt av å bekjempe klasseskillene i norske rettssaler”, skriver Advokatforeningen på sine nettsider.

“Venstre foreslår et løft for bibliotekene med 20 millioner. Det vil også komme mange forfattere og kunstnere til gode om de får gjennomslag for forslag om bedre sykelønns- og pensjonsordninger, og innføring av minstefradrag for selvstendig næringsdrivende”, skriver Forfatterforeningen.

Også på Twitter har mange kommentert budsjettforslaget. Her kan du se noen av reaksjonene:

https://twitter.com/Haltbrekken/status/661269717114626050

 

 

Les mer om Venstres alternative budsjett her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**