– Viktig gjennomslag i rusomsorgen

Energisamarbeid er bra for klimaet og norske arbeidsplasser, sier Kjetil Kjenseth.
Energisamarbeid er bra for klimaet og norske arbeidsplasser, sier Kjetil Kjenseth. , Foto: Venstre

Få land har høyere andel overdosedødsfall enn Norge. – Det er bakgrunnen for opptrappingsplanen for rusomsorgen, som vi i dag lanserer sammen med regjeringen. Et milliardløft betyr økt behandlingskapasitet, flere lavterskeltilbud og bedre botilbud, sier Ketil Kjenseth, Venstres helsepolitiske talsmann.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Fredag lanserte regjeringen, Venstre og KrF opptrappingsplanen for rusomsorgen. Partiene er enige om et milliardløft for rusfeltet i perioden 2016-2020. de neste årene. Omsorg for noen av de som trenger det mest har lenge vært viktig for Venstre. Bakgrunnen for opptrappingen på rusfeltet er Venstres forslag i Stortinget om en mer human rusomsorg og Samarbeidsavtalen mellom de fire partiene.

Helsehjelp, utdanning og aktivitet skal styrkes og fokuset på straff og soning blir tilsvarende mindre.

Ketil Kjenset

Mer behandling, mindre straff

Opptrappingsplanen er et tidsskille i aksepten av sosialpolitikk inn i rusomsorgen og mindre justispolitikk.

– Helsehjelp, utdanning og aktivitet skal styrkes og fokuset på straff og soning blir tilsvarende mindre. Med Domstolsprogrammet, Ungdomskontrakter, §12- soning og nye pilotprosjekter i fengslene flytter vi fokuset til muligheter og verdighet heller enn straff, sier Kjenseth.

Historisk løft

Venstre utgjør forskjellen i politikken for de rusavhengige, påpeker Kjenseth og viser til at både LASSO i Oslo og Domstolprogrammet i sin tid ble kjempet inn som forsøk av Venstre. Nå blir de permanente og utvides til flere byer og regioner.

– Ved å åpne for lavterskel LAR etter modell av LASSO i Oslo blir det nå mulig for flere av de sykeste å få tilgang til behandling for å unngå overdoser. Det betyr et mer verdig liv i form av helsehjelp, tannbehandling og et botilbud som en start på en behandling, og ikke som en fjern premie for de få som lykkes med å bli helt rusfri, sier Kjenseth.

Flere tiltak

I tillegg er Høyre, Frp, KrF og Venstre også enige om følgende tiltak:

  • Få på plass alternativer til soning, slik at rusavhengige får behandling fremfor straff. Utvide og gjøre Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) permanent.
  • Systematisk oppfølging av barn som har foreldre med et rusproblem. Styrke tilskuddsordning for at flere kommuner yter systematisk oppfølging av barn i alderen 0 – 6 år, som bor sammen med foreldre som har et rusproblem og/eller psykisk sykdom.
  • Bedre botilbudet til rusavhengige. Styrke det frivillige arbeidet med å bedre tilknytningen til arbeidsmarkedet og motvirke sosial ekskludering for personer med rusproblemer.
  • Bruke frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører i enda større grad.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**