På vei mot 11 måneders studiestøtte

Iselin Nybø
Iselin Nybø, Foto: Venstre

I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF er det enighet om at studiestøtten skal trappes gradvis opp til 11 måneder i løpet av de fire neste årene. Den første utbetalingen av ekstra studiestøtte for juni skal skje i 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Dette er et løfte mange har gitt, men som har vist seg veldig vanskelig å gjennomføre. Den rødgrønne regjeringen klarte det aldri, men nå har vi fått på plass en klar forpliktelse for at landets studenter skal få studiestøtte også i juni, sier Venstres utdanningspolitiske talsperson Iselin Nybø.

Norsk studentorganisasjon jubler for økt studiestøtte

– Forskning og høyere utdanning er helt avgjørende for den fremtidige verdiskapingen i Norge. Det er kunnskap vi skal leve av nå som oljealderen går mot slutten. Derfor er det viktig at vi gjør det mulig for flere som tar høyere utdannelse å være heltidsstudenter. At man ikke får studiestøtte i juni har gått utover eksamensforberedelsene for mange studenter som har måttet jobbe mer i den mest hektiske studieperioden. Det tar vi nå et avgjørende skritt for å få slutt på, sier Nybø.

Skolenes landsforbund om studiestøtten

Et kunnskapsbudsjett for fremtiden

Hun mener regjeringen i utgangspunktet la frem et ambisiøst budsjett for forskning og høyere utdanning, men at budsjettavtalen gir landet et enda bedre kunnskapsbudsjett.

– I budsjettavtalen gjør vi flere viktige grep som vil styrke forskning og høyere utdanning. Vi oppretter 250 nye studieplasser for mastergrader og 300 nye bachelorplasser, hvor informatikkstudier er spesielt prioritet. I tillegg opprettes det 100 nye stipendiat- og rekrutteringsstillinger. Dette kommer på toppen av veksten som ligger inne i regjeringens forslag, så den høyere utdanningen er virkelig en av budsjettvinnerne dette året også, sier Nybø.

– Spesielt viktig er det at vi følger opp strukturmeldingen for høyere utdanning som ble vedtatt av Stortinget i fjor. Flere av de nye studiestedene og studiestedene som skal gjennom en omorganisering får nødvendig drahjelp på veien. Alt i alt er dette blitt et budsjett som landets studenter, forskere og akademikere virkelig kan glede seg over, avslutter Nybø.

Andre kunnskapssatsninger i budsjettavtalen:

  • Tilskudd til vitenparken, Campus Ås: 3 mill.
  • Tilskudd til høyskolesenteret, Kristiansund: 4 mill.
  • Tiltak for å bedre psykisk helse for studenter: 5 mill.
  • Næringsrettet forskning: 40 mill.
  • Forskning, klima, miljø og miljøvennlig energi: 20 mill.
  • Basisfinansiering, Center for Cyber and Information Security: 5 mill.
  • Økt bevilgning til folkehøyskoler: 10 mill.

Et budsjettforlik for miljø, oppvekst og nye arbeidsplasser

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**