Hestesportsenter og myr i Klæbu

Klæbu Venstre

Venstres Geir Liang har både fått med seg moderpartiets engasjement for en helhetlig forvaltning av myrområder, og at søkelyset nå har blitt satt på Klæbu og vår forvaltning av myr i forhold til etablering av hestesportsenter. I en interpellasjon i kommunestyret 17.desember ønsker han at ordfører orienterer om hvordan Klæbu så langt har forholdt seg til dette. Interpellasjonen lyder slik:

“Til ordfører i Klæbu kommune,

Det vises til flere saker om myrvern i media den siste tiden, ikke minst i forbindelse med hestesportssenteret, som de fleste av oss ønsker til Klæbu. For Klæbu Venstre er begge saker viktige. Så langt har vi inntrykk av at hestesportssenteralternativet i Klæbu har vært markedsført som tilnærmet konfliktfritt. Vi er også kjent med at både ordfører, rådmannen og Klæbu Næringsforum har jobbet sammen med grunneiere for å bidra til at Travsporten velger Klæbu som lokasjon for nytt hovedanlegg for travsporten i Midt-Norge. Det synes vi er veldig bra!

I lys av de nye opplysningene ønsker Klæbu Venstre å løfte følgende problemstillinger:
1. Hva er status i saken om hestesportsenteret nå, og hvilke milepæler forventes i tiden fremover?
2. Hvor er vi i prosessen med tanke på konsekvensutredning av de planlagte naturinngrepene?
3. Hvordan ser ordfører på den informasjon og de påstander om miljøkonsekvenser som er kommet frem i media i forbindelse med utbygging av myrområder, og de aktuelle myrområdene i forbindelse med hestesportsentret mer
4. Området som er tiltenkt hestesportsenter er markedsført som et konfliktfritt areale. Er dette fortsatt ordførerens oppfatning?
5. Hvilke tiltak ser ordfører at Klæbu kommune bør iverksette som kan gjøre det mulig å ivareta både nærings- og miljøhensyn i denne saken?

Geir Liang
For kommunestyregruppa i Klæbu Venstre”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**