Venstre i Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik inviterer til temamøte og årsmøte

Medlemmer og sympatisører i Østre Toten Venstre, Vestre Toten Venstre og Gjøvik Venstre!

Vestre Toten Venstre, Østre Toten Venstre og Gjøvik Venstre inviterer til felles temamøte og påfølgende årsmøter i lokallagene.


 

Dato: Torsdag 7. januar
Tid: Kl 18:30 – 21:30
Sted: Toten Hotell Sillongen


 

Program

18:30 Velkommen
Ved Kjersti Brevik Møller, kommunestyrerepresentant i Vestre Toten

18:35 Nye innbyggere, nye muligheter – om bosetting og integrering av flyktninger og asylsøkere med særlig vekt på barn og enslige mindreårige. Innledninger ved
– Geir Rune Nyhus, daglig leder Gjøvik barnevern og omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere
– Ketil Kjenseth, Stortingsrepresentant – om Guts2Change og integreringsforlik i Stortinget

19:30 Kommunereformen – status etter lokalvalget og veien videre
Innledning ved Lene Melbye, varaordfører i Østre Toten og medlem av Regionrådet og Christin Guldahl Madsen, fylkestingsrepresentant

20:15 Kaffe, rundstykker og kake – vi feirer at vi er godt representert i alle tre kommuner, med varaordfører, flere i formannskap og fylkestingsrepresentant.

20:45 Årsmøter i lokallagene – hver for seg

Velkommen!

Last ned invitasjonen i PDF-format her »

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**