Et flyktningevedtak for de som trenger det mest

Asylsøkere fra Syria ankommer kysten av øya Lesbos
Asylsøkere fra Syria ankommer kysten av øya Lesbos, Foto: Unicef

Bystyrets vedtak 14. desember, om å bosette flyktninger er karakterisert som historisk. Det er ikke bare historisk, men også historisk godt. Det kan beskrives som om bystyret denne gang rett og slett ikke kunne si nei til å hjelpe mennesker som trenger vår støtte mest.

Syv av åtte partier i bystyret, 35 av 39 bystyremedlemmer som representerer 90 prosent av de som stemte ved kommunevalget i høst, stilte seg bak det historiske vedtaket. Det hender det vedtas forbehold om resurser for bosetting. Det hender det vedtas forbehold om kapasitet. Det gjorde ikke bystyret denne gangen. Bystyret ville rett og slett lykkes, uten forbehold. Kun gi sin støtte til de som trenger det mest.

Derfor sa bystyret ja til rekordmange flyktninger. Det betyr å bosette inntil 80 flyktninger, hvorav 20 enslige mindreårige, i 2016. Samtidig ble det bestemt å bosette inntil 100 flyktninger, hvorav inntil 30 enslige mindreårige, i 2017.

Dette er i seg selv et historisk vedtak, men det samme flertallet vedtok også to viktige ting til. For det første at kommunen skal ta et initiativ overfor frivillige om å gi norskopplæring allerede mens flyktningene er i mottak. Venstre mener det også bør skje uavhengig av om de har fått avklart opphold.

Selv om vi vet at språkopplæring gis, både i regi av kommunens kompetansesenter for integrering (Moss VOKS) og andre, er det viktig at vi i bystyret synliggjør at vi skjønner hvor avgjørende dette er. Her kan tidligere flyktninger også bidra slik at de nye både får vite av dem hvor viktig dette er og samtidig får delt deres erfaringer om hva som skal til for å lykkes med integrering.

Det andre dette bystyreflertallet vedtok, er å be sentrale myndigheter om et prøveprosjekt for å få flyktninger med oppholdstillatelse i arbeid. Moss har god erfaring med arbeidsrettede tiltak og Moss VOKS har bidratt til at kommunen er en av landets beste til å få bosatte flyktninger ut i arbeid og skolegang. Det er meningsfylt for den enkelte å få arbeidserfaring og grunnlag for fast arbeid men også et bidrag til å lykkes med integrering.

Ønsker vi det beste for vårt lokalmiljø, behandler vi hverandre med respekt og tar vare på de som trenger det mest.

I tillegg vedtok et enstemmig bystyre å styrke integreringsarbeidet og ba rådmannen komme med en statusoppdatering på hovedpunktene i integreringsplanen før kommunes planer legges for 2017. Dermed har bystyret enstemmig pekt på hvor viktig vi mener integrering er. Venstre håper det er en inspirasjon til de som jobber med dette, både ansatte og frivillige.

Samtidig inngikk 161 av 169 representanter på Stortinget, 16. desember, en avtale om 64 offensive grep i integreringspolitikken. Et bredt flertall på Stortinget vil altså hjelpe oss lokalt gjennom en rekke integreringstiltak i hver enkelt kommune.

Dette forliket er en oppfølging av avtalen det samme flertallet inngikk 19. november, om tiltak for å møte flyktningkrisen. Her vedtok Stortinget en rekke tiltak for å skille ut de som har rett til å bli vurdert som flyktninger/asylanter slik at vi kan ta vare på de som trenger det mest.

Den nye integreringsministeren har fått et oppdrag av Stortinget om å bistå og legge til rette for det Moss kommune vedtok å gå videre med. Statsråden og mange andre, har gjentatte ganger påpekt hvor viktig det er å lære språk og komme i aktivitet for å lykkes med integrering. Derfor er det så viktig det bystyret har prioritert.

Det blir dog ikke uten utfordringer, blant annet fordi det er vanskelig å skaffe bosted. Kommunen har tidligere gått ut med en forespørsel; Ta kontakt om dere har plass til overs. Venstre vil også minne om muligheten til å bli fosterforeldre til enslige mindreårige.

Vi kan få til det meste om vi samarbeider. Holdningen til hverandre er avgjørende for å lykkes. Ønsker vi det beste for vårt lokalmiljø, behandler vi hverandre med respekt og tar vare på de som trenger det mest. Det gjelder alle som bor her i dag og alle som kommer i tida framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**