Kommunestyremøtet 4. februar

Foto: Kjartan Allmenning

 

Viktige saker skal behandles.

Vil du lese sakskart og papirene, finner du de under “politikk” og “møteplan 2016” på Birkenes kommunes nettside.

Blant annet behandles demensplanen for Birkenes Kommune 2015- 2020.

Bosetting av flyktninger og sak om videre drift/ planlegging av sceneløsning for Tobias jorde står også på sakskartet.

Saken om vindkraftverk i Birkenes behandles også. Det er knyttet stor spenning rundt dette.

Vil kommunestyret gå i nye forhandlinger med E.ON?

Det er ventet stort oppmøte av engasjerte innbyggere.

Venstre ønsker ikke vindmøller i de foreslåtte naturområdene i Birkenes.

Kommunestyremøtet er åpent for alle som vil følge debattene.

Kl. 18.00- 21.00, møterom Himmelsyna på Kommunehuset.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**