Kontaktinformasjon

Hordaland Venstre

Adresse: Postboks 45 Nygårdstangen, 5838 Bergen

Telefon: 55 55 30 60
E-post: hordaland@venstre.no

Venstres kommunestyrerepresentanter 2015-19

Styret 2017:

Fylkesleiar Idun Bortne

Fylkesleiar 
Idun K. Bortne, Bergen
Mob: 918 17 839
idun.bortne@gmail.com

1. nestleiar
Åsta Årøen, Bergen
Mob: 995 22 847
asta.aroen@venstre.no

2. nestleiar:
Rolf Nesheim, Lindås
Mob: 40 04 35 75
rolf.nesheim@nesheimutleie.no                                   

Styremedlemmer:
Ingrid Bjørke Nisamjan, Kvam – 408 72 932
Ronny Knudsen, Askøy – 954 61 959
Ingebjørg Winjum, Granvin – 404 03 863
Trude Sletteland, Bergen – 995 30 718

Hordaland Unge Venstre:
Agnes Hoshovde Bernes
Tlf: 907 87 545
bernesagnes@gmail.com

Hordaland Venstrekvinnelag:
Birgitte Hjertaas
Mob: 992 97 973

Fylkestingsgruppa:
Anne-Beth Njærheim, gruppeleiar
Mob: 915 16 011
abn@bomlo.kommune.no

Stortingsrepresentant:
Terje Breivik
Mob:994 91 315
terjeb@venstre.no

Fylkessekretær Gro Gjelsvik, mobil: 980 17 528, gro.gjelsvik@venstre.no

Kontortid: Måndag, onsdag, fredag 9 -16

Kontonummer Hordaland Venstre: 6504 10 31799

Vipps – Hordaland Venstre har Vipps-nummer 81038

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**