Venstres sykkelforslag får støtte fra Sykkel-Norge

I sommer syklet Abid Q. Raja fra Lindesnes til Nordkapp. Nå har Venstre fremmet forslag på Stortinget om å bedre trafikksikkerheten for syklister.
Foto: Johannes Bangum

Venstre og KrF inviterte mandag 8. februar til åpen høring om Venstres forslag om bedre trafikksikkhet for syklende. Bakgrunnen for forslaget er innspill som Abid Q. Raja fikk av sykkelinteresserte og sykkelklubber da han syklet fra Lindesnes til Nordkapp sist sommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– Jeg er glad for at forslaget ble svært godt mottatt blant de fremmøte organisasjonene. Jeg kunne ikke telle én som var mot vårt forslag, sier Raja.

Les mer om Abids sykkeltur

I forslaget Raja har fremmet sammen med Pål Farstad, Ketil Kjenseth og Terje Breivik bes regjeringen utarbeide en stortingsmelding om trafikksikkerhet for syklende. I tillegg foreslår Venstre at vikepliktsreglene og reglene for lovpålagt avstand mellom syklist og billist ved passering, gjennomgås av regjeringen med sikte på å bedre trafikksikkerheten for syklende.

Abid Q. Raja og KrFs Hans Fredrik Grøvan sammen med sykkelorganisasjonene som stilte på høring 8. februar.

Venstre og KrF arrangerte åpen høring på Stortinget om trafikksikkerhet for syklister.

– Jeg tror disse reglene oppfattes som uklare av mange, og det fikk vi også bekreftet under høringen. Et viktig innspill er at dette må inn som en del av trafikkopplæringen i grunnskolen. I en tid hvor færre tar førerkort er nettopp denne opplæringen svært viktig, sier Raja.

I dag skal alle 4. klassinger ha trafikkopplæring for å kunne få sykle til skolen fra 5. klasse.

Må klargjøre reglene for konkurranseritt

Raja tar også til orde for å gjøre det enklere å arrangere store sykkelritt i Norge. Blant annet bør det bli mulig delegere myndighet fra politiet til såkalte mashaller, som har fått obligatorisk opplæring. En marshall er en motorsyklist som bidrar til sikkerhet underveis under et sykkelritt.

– De som har sett Tour de France, vil se at det er mange motorsyklister som holder trafikk og publikum unna. Det er viktig at vi får et godt samspill mellom politi, som øverste myndighet, og utdannede motorsyklister, slik at sykkelrittene blir så trafikksikre som mulig. Høringen gav oss gode innspill til hvordan dette kan gjøres bedre og mer forutsigbart for arrangørene, avslutter Raja.

Følgende organisasjoner stilte i høringen:

  • Trygg trafikk
  • Tour of Norway
  • Norges Cykleforbund
  • Styrkeprøven
  • Søndre Buskerud politidistrikt
  • Syklistenes Landsforbund
  • Ladies Tour of Norway
  • Tour des Fjords
  • Oslo Kommune Sykkelprosjektet
  • Sykle til jobben

Representantforslaget ligger til behandling i Stortingets transportkomite, som tar sikte på å avgi sin innstilling 1. mars. Hele forslaget kan leses på Stortingets nettsider.

Forslag fra Abid Q. Raja, Ketil Kjenseth, Pål Farstad og Terje Breivik om bedre trafikksikkerhet for syklende

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**