Gratulerer med kvinnedagen 8. mars!

Foto: Jo Straube

I dag, 8. mars, er den internasjonale kvinnedagen, og i den anledning oppfordrer vi alle Venstre-medlemmer til å slå et slag for likestilling og liberal feminisme landet over. I dag tar Trine Skei Grande og Abid Q. Raja til orde for å utvide pappapermen, mens Venstrekvinnelagets leder Amanda Schei skriver om hvorfor hun markerer kvinnedagen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Vi ønsker en omkamp om pappapermen, fordi vi dessverre fikk rett. Da fedrekvota ble redusert, så gikk uttak av pappaperm også ned. Høyre og Frp argumenterte hardt for at det motsatte skulle skje, sier Trine Skei Grande til Dagbladet.

Hun mener regjeringen må ta konsekvensen av at færre velger å ta 14 uker pappaperm etter at kvoten ble redusert. NAV-tall fra februar viser at i løpet av 2015 tok 16 prosent av fedrene 14 uker permisjon, mens 19 prosent av fedrene bare tok 10 uker.

Les hele saken på Dagbladet.no

– Utvidelse av pappapermen kan bli en viktig sak inn i valgkampen. Det er vi som vil utvide den som har fakta på vår side, sier Skei Grande.

Tredeling av fødselspermisjonen

- Jeg tror at for menn som meg, som har en spennende karrière og mange tidkrevende fritidsinteresser, er det lett å overlate for mye av barneoppdragelsen til kona. Men det er ikke i samfunnets interesse at vi lar meg gjøre det, skriver Abid Q. Raja i Aftenposten 8. mars.
– Jeg tror at for menn som meg, som har en spennende karrière og mange tidkrevende fritidsinteresser, er det lett å overlate for mye av barneoppdragelsen til kona. Men det er ikke i samfunnets interesse at vi lar meg gjøre det, skriver Abid Q. Raja i Aftenposten 8. mars.

Pappapermen er en av de viktigste feministiske kampsakene for Venstre. Vi mener at holdninger skapes hjemme, og at likestilling i familien er helt avgjørende for likestillingen ellers i samfunnet.

Vi ønsker derfor å dele foreldre-permisjonen i like kvoter for både far og mor, med en tredel som kan fordeles fritt mellom dem. Slik kan kvinner og menn ha like kort vei tilbake til arbeidslivet, få like god tilknytning til barna, og fremdeles ha muligheten til å tilpasse permisjonstiden slik det passer familiens situasjon best.

Les hvorfor Abid Raja må tvinges til å ta pappaperm på Aftenposten.no

Det blir lettere for sjefen til pappa å si at han må komme tilbake på jobb så fort som mulig når han vet at det sitter en mamma hjemme som gjerne tar så mye permisjon som mulig.

Abid Q. Raja

Kvinnekamp er liberal kamp

Feminismen har ingen partitilhørighet, og Venstre-folk har en like naturlig plass i 8. mars-togene som alle andre. Landets aller første interesseorganisasjon for kvinner, Norsk kvinnesaksforening, ble stiftet av to Venstre-medlemmer i 1884. Én av disse, Gina Krog, stod i spissen for kampanjen om å endre ordlyden i Grunnloven, slik at kvinner også kunne få stemmerett. De liberale stemmene er like viktige i likestillingsdebatten i dag.

- Det er ingen tvil om at den internasjonale kvinnedagen fortsatt er viktig å markere. Jeg håper å se kvinner av absolutt alle politiske og menneskelige varianter i toget i dag, skriver Amanda Schei, leder av Venstrekvinnelaget, i VG 8. mars.
– Det er ingen tvil om at den internasjonale kvinnedagen fortsatt er viktig å markere. Jeg håper å se kvinner av absolutt alle politiske og menneskelige varianter i toget i dag, skriver Amanda Schei, leder av Venstrekvinnelaget, i VG 8. mars.

– Den sure debatten om hvem som «eier» kvinnebevegelsen er en bremsekloss i kampen for likestilling. Feminismen har en lang historie. I dag er den en paraplybetegnelse på mange ideologiske grupperinger som jobber for å styrke kvinners muligheter og rettigheter, skriver Amanda Schei i VG i dag.

Les hele kronikken på VG.no

– Kvinner i min generasjon, født på 90-tallet, kjenner nok ikke ulikhet på kroppen slik kjempende kvinner i tidligere generasjoner har gjort. Mange tenker at alt er fint nå: Lederne av regjeringspartiene, de store fagforeningene og de fremste tankesmiene er kvinner. Ja, det er strålende, men ikke representativt: Menn utgjør i næringslivet 88 prosent, i justissektoren 76 prosent, i mediesektoren 74 prosent, i forvaltningssektoren 64 prosent og i politikk 63 prosent, understreker hun.

Les også: Annamaria Gutierrez og Mette Vabø i Rogaland avis om den norske likestillingens vugge

Internasjonal innsats

Debatten om likestilling stopper ikke ved kjøkkenbordet her hjemme i Norge. Globalt kommer kvinner fremdeles mye dårligere ut når det gjelder utdannelse og deltakelse i arbeidslivet. De utgjør en stadig større andel av mennesker på flukt, og er mest utsatt for overgrep. Ifølge FN blir én av tre av verdens kvinner utsatt for vold. Tallene på barnebruder er økende i land preget av konflikt og fattigdom.

– For et liberalt og ansvarlig parti er det viktig å melde seg på også i disse diskusjonene. Kampen for rettigheter, frihet og likestilling er ikke over, tvert i mot er den større og viktigere enn noen gang, sier Trine Skei Grande.

Vil du markere kvinnedagen med Venstre?

Venstrekvinnelaget har laget en Facebook-event med oversikt over alt Venstre kommer til å delta på i forbindelse med kvinnedagen i Oslo. Venstrekvinnelaget oppfordrer alle som skal markere kvinnedagen på én eller annen måte til å trykke «delta», samt til å legge ut informasjon om sine lokale arrangementer.

Bli med på kvinnedagen på Facebook

Last ned Venstres 8.mars-profilbanner for Facebook-siden din

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**