Bergen kommune oppretter sprøyterom!

Foto: Tallak Rundholt

I dag offentliggjorde sosialbyråd Erlend Horn at Bergen kommune vil opprette et sprøyterom på Strax-huset til høsten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– I byrådsplattformen slås det fast at det skal opprettes sprøyterom i Bergen. Sprøyterommet vil bli lokalisert i Strax-husets eksisterende lokaler i tredje etasje, sa byråd Erlend Horn på en pressekonferanse mandag.

Økt verdighet og færre overdosedødsfall

Et sprøyterom er et viktig tiltak for skadereduksjon, helsemessig trygghet og verdighet for rusavhengige. I stedet for å injisere på gaten, i en tilfeldig undergang, trappeoppgang eller i sitt eget hjem, vil injeksjonsbrukere nå få tilbudet om et sprøyterom. Et sprøyterom er et trygt og rent lokale hvor det er tilsyn av kvalifisert personale og med rent brukerutstyr.

– Slik reduserer vi faren for overdosedødsfall, samtidig som vi kan tilby helsehjelp, enkel sårbehandling og rådgivning for brukerne. Et sprøyterom skal redde liv, sørge for at flere får helsehjelp og sikre verdighet for dem som lever et liv i rus, sa Erlend Horn.

Hvorfor ved Strax-huset?

Etter faglige råd er det besluttet at sprøyterommet skal opprettes i eksisterende lokaler på Strax-huset. Først og fremst er lokaliseringen valgt fordi det vil være mest tilgjengelig for dem som trenger det. Strax-huset er i dag et lavterskeltilbud til de mest vanskeligstilte rusmiddelavhengige, og det gir mening å plassere sprøyterommet der mange av brukerne allerede er. I tillegg har Strax-huset en rekke andre tjenester som vil supplere sprøyterommet.

Dempe russcenen

Etter at Nygårdsparken ble stengt for opprusting, flyttet en del av den åpne russcene seg først til Vågsbunnen og senere til området rundt Strax-huset.

– Vi håper at sprøyterommet skal virke dempende på russcenen i området rundt Strax-huset, sa Erlend Horn.

Åpner til høsten

Valg av lokale har også sammenheng med hvor raskt det kan være operativt. Sprøyterommet innredes i lokaler som kommunen allerede leier i bygget. Det er avsatt midler til tilrettelegging og drift i inneværende budsjett. Det er derfor realistisk at sprøyterommet skal være operativt allerede fra høsten 2016.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**