Derfor oppretter vi sprøyterom

Foto: Francisco Munoz

Til høsten oppretter vi sprøyterom ved Straxhuset. Det vil bedre livssituasjonen for dem som trenger det, og dempe den åpne russcenen på Damsgård.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

De siste årene har mellom 30 og 40 mennesker dødd av overdose i Bergen hvert år. Dette er tragiske og uakseptable tall, og det krever at vi tar i bruk virkemidler som har hatt effekt i andre europeiske byer. Når byrådet nå oppretter sprøyterom tilfører vi rusomsorgen i byen vår et viktig element.

Bakgrunnen er et ønske om skadereduksjon, helsemessig trygghet og verdighet for dem som lever et liv med rusavhengighet. Heller enn å injisere på gaten, i egen leilighet eller i en tilfeldig undergang eller trappeoppgang, kan vi nå tilby injeksjonsbrukerne et trygt og rent lokale, under tilsyn av kvalifisert personale og med rent brukerutstyr. Slik reduserer vi faren for overdosedødsfall, samtidig som vi kan tilby helsehjelp, enkel sårbehandling og rådgivning for brukerne. Et sprøyterom skal redde liv, sørge for at flere får helsehjelp og sikre verdighet for dem som lever et liv i rus.

Lokaliseringen baserer seg på faglige råd

Etter faglige råd har vi besluttet at sprøyterommet skal opprettes i eksisterende lokaler på Strax-huset. Det er det flere grunner til. Først og fremst er det her tiltaket vil bli mest mulig tilgjengelig for dem som trenger det. Strax-huset er i dag et lavterskeltilbud til de mest vanskeligstilte rusmiddelavhengige, og derfor gir det mening å plassere sprøyterommet der mange av brukerne allerede er. I tillegg har Strax-huset i dag en rekke andre tjenester som vil supplere sprøyterommet.

Da Nygårdsparken ble stengt for opprustning flyttet rusmiljøet seg, slik mange forventet, til andre deler av byen. Først til Vågsbunnen, og i den senere tiden til Damsgård og særlig undergangen ved Strax-huset. Hvis vi virkelig skal håndtere en åpen russcene til det beste for den enkelte rusavhengig og byen vår hjelper det ikke bare å flytte på den. Vi trenger en realistisk tilnærming. Et sprøyterom vil være et alternativ for de vi ikke når med andre tiltak og som i dag injiserer i området rundt Strax-huset. Slik vil også sprøyterommet virke dempende på russcenen som jeg forstår veldig godt bekymrer beboerne i området.

Det er lettere å vise bort rusavhengige som setter sprøyter i nabolaget når de har et sted å gå til som er tryggere og bedre. Vi skal satse videre på forebyggende tiltak, utvide Mottaks- og Oppfølgingssentrene, styrke rehabiliteringen, skaffe flere boliger med booppfølging og videreutvikle samarbeidet med spesialisthelsetjenesten og politiet. Dette er ikke et enten eller, men et både og. Det hjelper lite med forebygging for noen som har vært heroinavhengig i ti år, det hjelper ikke med rusfri behandling for noen som ikke er i stand til å motta det og det hjelper ikke med en bolig til noen som er død. Derfor oppretter vi sprøyterom. Av hensyn til liv og verdighet.

Kronikken ble først publisert på Bergens Tidendes nettside, mandag 14. mars 2016.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**