Abid Q. Raja vil reformere skolefritidsordningen

Foto: Gisle Bjørneby

– Vi trenger et moderne tidsriktig tilbud tilpasset dagens barnefamilievirkelighet. Målet er å få ned stressnivået og få økt kvalitetstid i familien. En gratis fritidsordning bør utvides til å gjelde fra 1-7. klasse, skriver Abid Raja, nestleder i Venstres programkomité i VG 20. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

For mange foreldre er Skolefritidsordningen (SFO) og Aktivitetsskolen (AKS) et helt nødvendig tilbud for å få hverdagen til å gå opp. Omtrent tre fjerdedeler av alle barn under ti år går på SFO/AKS, men kvaliteten på tilbudet varierer fra veldig bra til ganske dårlig, avhengig av hvilken kommune man bor i og på hvilken skole man går på innenfor kommunen.

For første gang i historien har vi begynt å bekymre oss for stress hos barn, og «tidsklemma» har alle småbarnsforeldre et forhold til.

Abid Q. Raja

SFO og AKS kan være et viktig pedagogisk supplement til klasseromsundervisningen, eller et oppbevaringssted for fri lek under oppsyn av voksne. Hvilke barn som får hvilket tilbud bør imidlertid ikke være avhengig av den enkelte kommunes økonomi eller den enkelte rektors engasjement for innholdet i ordningen.

Les mer om Aktiv fritidsordning på VG.no

Til AFO

Jeg ønsker å reformere dagens SFO og AKS inn til noe nytt, kall det gjerne AFO – Aktiv Fritidsordning. Betegnelsen er uansett ikke viktig her, det viktige er hvordan vi skal lage et best mulig tilbud tilpasset dagens virkelighet. En virkelighet hvor vi foreldre som ofte opplever tidsklemma, hvor moderne familier både forsøker rekke over lekser, felles familiemiddager og fritidsaktiviteter for sine barn, skal kunne få redusert stressnivået slik kan vi kan øke muligheten for felles kvalitetstid innad i familien.

Jeg ønsker å reformere dagens SFO og AKS til et bedre tilbud, tilpasset den virkeligheten dagens barn og foreldre opplever

Abid Q. Raja

Våre unger er i dag på skolen i svært mange timer etter ordinær skoletid, på SFO eller AKS. Jeg selv har tre stykker som går på AKS. Spør deg selv – får våre barn og vi foreldre maksimalt ut av den tiden barna bruker der, og kan både den tidsmessige- og økonomiske investeringen optimaliseres? Svaret vil svært ofte være ja. Så hvorfor skal vi ikke nettopp forsøke det?

Kulturskoletilbudet, idrettstilbudet, kunst og håndverk og for eksempel friluftslivstilbudet bør legges inn i AFO. Og leksehjelp selvsagt – enten med lærere som leder an eller ved at man innhenter elever fra videregående skoler til å bidra i AFO.

Abid Raja

– AFO kan bli et sted der barn lærer om andre viktige ting enn målene i læreplanen legger opptil. Kosthold er et slikt eksempel, skriver Abid Q. Raja

Tenk dette: ungene våre får ved behov kyndig hjelp til å gjøre lekser på skolen. Om man er interessert i tegning og maling får man veiledning. Instrumentlære og sang, også idrett er unnagjort når ungen kommer inn døra hjemme. Og svært mye av dette går faktisk an få gjort i dagen SFO/AKS-tid.

Vi må stille krav til kompetent personale, hvor baseleder har utdanning tilpasset aktivitetspedagogikk. Med ulike friluftslivsforeninger engasjert vil de læringsstøttende aktivitetene være både læring om naturen, og få nok bevegelse og fysisk aktivitet i tiden man er på skolens arena – samt utvikle mestring på nye felt og få utviklet sine talent.

Hele barneskoleløpet

SFO og AKS er veldig dyrt. Så dyrt at da staten gjorde AKS gratis på Mortensrud skole i Oslo gikk andelen barn som deltok opp fra 29 prosent til 89 prosent. Svært mange barn faller utenfor denne læringsstøttende arenaen. Jeg ønsker derfor det skal være gratis tilbud om AFO for familier med lav inntekt, deretter inntektsdifferensiert betaling med en makspris i den andre enden. Tilbudet etter ordinær skoletid bør være et tilbud flest mulig barn kan benytte. Og vi bør også vurdere å utvide tilbudet fra 1.-4. til 1.-7.klasse.

AFO kan også bli et sted der barn lærer om andre viktige ting enn målene i læreplanen legger opptil. Kosthold er et slikt eksempel. På AFO vil tiden være bedre til å prøve ut teorien i praksis, gjennom felles matlaging som kan gå på omgang i grupper. Med et motiverende og pedagogisk opplegg kan barn få lære mer om sunt kosthold, ernæring og helse, og få prøve seg på kjøkkenet på egen hånd.

Et mer variert pedagogisk tilbud kan styrke barnas psykiske helse og forebygge mobbing

Abid Q. Raja

Idrett og fysisk aktivitet, herunder spesielt svømming, er et annet eksempel på en kombinasjon av lek og læring vi kan få større plass til i et bedre AFO-tilbud. At alle elever skal lære å svømme er det eneste læreplanmålet som bidrar direkte til å redde liv hvert eneste år. Med svømming som en del av AFO-tilbudet kunne man målrettet ha plukket ut de elevene som sliter med å lære seg å svømme til å øve mer i mindre grupper, mens de som allerede har knekt svømmekoden kan bruke tiden på fotball, friidrett, langrenn eller andre idretter de har glede av.

Aller sist vil jeg foreslå at vi setter av en del av tiden på AFO til å lære mer om følelser. Mange barn opplever sterke følelser hver eneste dag, kanskje uten å forstå hvor følelsene kommer fra, hva de betyr og hvordan man håndterer dem. Sinne, frustrasjon og sorg er en like naturlig del av livet som glede, kjærlighet og omsorg, men ikke alle tiåringer har forutsetninger til å forstå at det ikke er greit å slå noen, selv om man plutselig blir veldig sint på dem.

Dette vil styrke barnas psykiske helse, og sammen med for eksempel andre viktige emner i AFO som kan være datalæring og nettvett, vil det også kunne forebygge mobbing.

– Et gratis SFO-tilbud med høy kvalitet kan være både en løsning på tidsklemma mange opplever, og det vil være et viktig tilbud for å utjevne sosiale forskjeller, skriver Abid Q. Raja

– Et gratis SFO-tilbud med høy kvalitet kan være både en løsning på tidsklemma mange opplever, og det vil være et viktig tilbud for å utjevne sosiale forskjeller, skriver Abid Q. Raja

Utjevne forskjeller

I Norge har det lenge vært politisk enighet om at vi ikke ønsker en heldagsskole, blant annet fordi vi vil at barn skal ha mye fritid som gir mulighet for lek, utforsking og uorganisert aktivitet. I virkeligheten spises mer og mer av denne tiden opp av organiserte aktiviteter som kor og korps, fotball og håndball, lekser fra tidlig alder. Dette har gjort at vi for første gang i historien har begynt å bekymre oss for stress hos barn, og «tidsklemma» er blitt et begrep alle småbarnsforeldre har et forhold til.

En helhetlig SFO-reform må utjevne kvaliteten i tilbudet mellom kommunene, men fremdeles gi et betydelig rom for lokal og individuell tilpasning.

Et gratis SFO-tilbud med høy kvalitet kan være både en løsning på tidsklemma mange opplever, og det vil være et viktig tilbud for å utjevne sosiale forskjeller.

Av: Abid Q. Raja, stortingrepresentant og nestleder i Venstres programkomité. Kronikken stod på trykk i VG 20. mars

På Venstres landsmøte i Tønsberg 13. – 15. april er oppvekst hovedtema. Abid Q. Raja har ledet arbeidsgruppen som forbereder denne delen av landsmøtet. Et helhetlig skolefritidstilbud er et av forslagene arbeidsgruppen fremmer for landsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**