Folkemøte: Få botsen ut av byen

Fra venstre: Ola Elvestuen, Janne Wilberg og Sverre Landmark., Foto: Robin Heggelund Hansen

Mandag 4. April arrangerte Gamle Oslo Venstre et folkemøte kalt “Få botsen ut av byen”. Til møtet hadde vi invitert tre innledere for å snakke om hva botsen kan brukes til dersom fengselet flyttes.

Byantikvar Janne Wilberg startet sin innledning med å si at det er viktig å ta vare på historien som bygget formidler, og fasaden rundt, men at det er mye slingringsmonn med tanke på hva bygget faktisk kan brukes til. Tidligere fengsler fra hele verden ble brukt som eksempler. Selv om bygget i seg selv endres lite, kan det fint brukes som kontor, hotell, aktivistsenter, luksusleiligheter, museum og lignende.

Neste innleder var Sverre Landmark fra Aspelinn Ramm. Han startet med å nevne at det åpnes for betydelige påvirkningsmuligheter før det eventuelt blir gjort noe arbeid på tomta, og at disse mulighetene må benyttes for at lokalbefolkningen skal få utfallet de mener er best for sitt nærmiljø. Han fortsatte så med å vise til eksempler fra Oslo på byggeprosjekter hvor hensikten har vært å “gjennopplive” gamle bygninger og strøk: Doga, Pilestredet Park, Hotell 33, Vulkan og kornsiloen.

Landmark avsluttet med en liten advarsel, og det var at man måtte sørge for at botsen ble brukt til noe som oppmuntret til aktivitet. Det vil være bedre med hotell enn museum.

Siste innleder var Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre. Elvestuen startet med å være enig med byantikvaren om at det er viktig å bevare de historiske kvalitetene med botsen, og fortsatte med å si at det var viktig at det ble åpnet opp slik at flest mulig kunne oppleve disse kvalitetene med egne øyne. Han mente også at det var viktig at tomta blir brukt til noe som kommer bydelens bofolkning til gode, og at vi derfor ikke måtte bruke tomta utelukkende til kommersielle formål, som for eksempel hotell. I spørsmålsrunden etter innledningen ble Elvestuen og Landmark enige om at botsen tomta er stor nok til at man ikke trenger å si enten eller, en kan fint ha både hotell og noe som kommer bydelens befolkning til gode.

For å avslutte innledningen påpekte Ola Elvestuen de mange fordelene av å flytte fengselet. Prosjektet innebærer å flytte statlige arbeidsplasser ut av hovedstaden, skape nye arbeidsplasser og bygge nye boliger. Alt på en gang.

I spørsmålsrunden oppsto det en diskusjon om hvordan man kunne sette press på regjeringen for å starte utflyttingen. Elvestuen sa at han gjerne ville sette igang prosessen på stortinget, men at han var avhengig av engasjement fra lokalbefolkningen. I salen satt Espen Ophaug, leder for Oslo Venstre og bystyrerepresentant, og Line Oma, medlem av Arbeiderpartiet og leder for bydelsutvalget i Gamle Oslo, som begge sa at de skulle gjøre sitt for å sette press på regjeringen. Kvelden ble avsluttet med ett enkelt sitat fra Venstres stortingsrepresentant: “Arbeidet starter nå.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**