Velkommen til Tønsberg og landsmøte

Foto: Jo Straube

Vi må tilbake til 1970-tallet da Venstres landsmøte sist ble arrangert i fylket. Det er derfor en stor begivenhet at landsmøtet 2016 nettopp er lagt til Tønsberg og Vestfold denne gangen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det knytter seg naturlig nok mye interesse rundt hva leder Trine Skei Grande vil si i sin innledningstale til landsmøtet der aktuelle politiske saker vil stå i fokus.

8 delegater fra Vestfold
Av de 229 delegatene som vil innta Quality Hotel Tønsberg helgen 15.-17. april, vil Vestfold Venstre ha 8 delegater til landsmøtet. I tillegg til fylkesleder Magdalena Lindtvedt møter også Carl-Erik Grimstad (Tjøme) og Joke Verwaard (Tønsberg). Øvrige delegater er Carl Otto Kielland og Eddy Robertsen (Horten), Karin Virik (Sandefjord), Kjetil Vold Archer og Anniken Stokke Lunde (Larvik). Lørdag og søndag vil Jan Rune Traa (Andebu) møte på sitt første landsmøte i det han overtar delegatplassen fra Eddy Robertsen.

Stor interesse
Som vanlig knytter det seg stor interesse til Venstres landsmøte. Det er 355 påmeldte totalt. I tillegg til delegatene fra alle landets fylker utgjør også pressen et stort antall samt mange observatører og frivillige medarbeidere.

Oppvekst
Hovedtema for landsmøtet 2016 er «Oppvekst». Her blir det innledninger ved blant annet barneombud Anne Lindboe og assisterende direktør Arne Holte i Folkehelseinstituttet. Derpå følger diskusjoner i grupper og i plenum.

Politiske uttalelser
Som vanlig på politiske landsmøter vil det bli behandlet en rekke politiske uttalelser. Av de 58 innsendte forslagene til uttalelser har Vestfold Venstre sendt inn to: «Erstatt plastemballasje med morgendagens løsninger!» og «Bygg en miljøvennlig transportløsning – fullfør InterCity (IC)-satsingen nå». I tillegg har fylkespartiet en felles uttalelse med Østfold Venstre: «Co2-utslipp fra flytrafikk må ned: • AVINOR må splittes. • Gardermoens tredje rullebane ligger på Rygge og Torp».

Færder nasjonalparksenter. Foto: Karin S. Frøyd

Utflukter
Fredagskvelden blir det utflukter for landsmøtedeltakerne til Færder nasjonalparksenter og til Gildehallen i Borre, med omvisning, informasjon og bespisning.

Valg
Dette landsmøtet skal også avholde valg på så vel sentralstyre som landstyre. Det er allerede kjent at valgkomiteen innstiller på gjenvalg av leder Trine Skei Grande og hennes to nestledere, Ola Elvestuen og Terje Breivik.

Mer informasjon om landsmøtet finnes her: https://www.venstre.no/organisasjon/landsmote/lm2016/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**