Enighet om nytt inntektssystem for kommunene

Andre Skjelstad
– Jeg er glad for at Stortinget har styrket regionene med flere oppgaver og ansvar, sier André N. Skjelstad, Foto: Jo Straube

Venstre har i dag inngått en avtale med regjeringspartiene Høyre og Frp om et nytt inntektssystem for kommunene.
– Med denne avtalen lager vi sterke incentiver for en nødvendig kommunereform, men vi bruker mindre pisk og mer gulrot enn regjeringen la opp til, sier Venstres kommunalpolitiske talsperson André N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– Venstre har vært en tydelig forkjemper for en kommunereform som skal gi sterkere lokaldemokrati, bedre fagmiljø og bedre tjenester til folk. Nå får vi et inntektssystem som bygger oppunder dette målet, fortsetter Skjelstad.

Han understreker at Venstre vil bidra til at de lokale prosessene som er satt i gang skal gjennomføres på en best mulig måte.

Nye oppgaver og flere arbeidsplasser

– For Venstre er det foreløpig for få oppgaver som flyttes ned til kommunene til at vi fullt og helt kan kalle det vår kommunereform. Men de gode diskusjonene og avtalene lokalpolitikerne over hele landet har kommet frem til, viser at Venstre har hatt rett når vi har vist lokaldemokratiet tillit, og tatt til orde for å flytte makt og ansvar vekk fra Stortinget og departementene, og ut dit folk bor. Det kommer vi fortsatt til å gjøre, og noen oppgaver flyttes allerede med dagens avtale, sier Skjelstad.

André N. Skjelstad

– Venstre fått gjennomslag for at det skal lages en plan for utflytting av eksisterende og nye statlige arbeidsplasser, sier André N. Skjelstad.

I alle forhandlinger om kommunereform prioriterer Venstre å flytte mer makt til lokaldemokratiet. Venstre har blant annet fått gjennomslag for å opprette et program med forsøkskommuner som kan søke om å få overta enkelte oppgaver fra NAV. Venstres utgangspunkt er at beslutninger skal tas nærmest mulig folk. Både nye og gamle kommuner kan søke om å delta i forsøkene, men de må være store nok til å kunne håndtere oppgavene som overføres.

– I tillegg har Venstre fått gjennomslag for at det skal lages en plan for utflytting av eksisterende og nye statlige arbeidsplasser, og at det er Venstre som sammen med regjeringen skal utarbeide denne planen. Planen for utflytting skal være på plass innen utgangen av 2016. Dette vil være sårt tiltrengte kompetansearbeidsplasser, spesielt på Vestlandet som nylig har opplevd en oljenedtur, sier Skjelstad.

Bergens Tidende: Vil flytte statlige arbeidsplasser ut

Stimulere, ikke sentralisere

Der Regjeringens høringsnotat om et nytt inntektssystem for kommunene ville virket sentraliserende, er avtalen Venstre har inngått med Høyre og Frp stimulerende. Den vil stimulere til større kommuner med sterkere fagmiljøer, som igjen vil gi bedre skoler, bedre eldreomsorg og bedre miljøarbeid. Samtidig skal kommuner der det er langt mellom tettstedene ikke straffes for geografien sin.

- Vi som er glade i kommunene, i distriktene og i byene, og ikke minst i lokaldemokratiet, må ta ansvar for å utvikle dem for fremtiden.

André N. Skjelstad

– Det nye inntektssystemet vil ha mindre pisk og mer gulrot enn regjeringen hadde lagt opp til. De incentivene regjeringen hadde lagt inn som endringer i basistilskuddet halveres i avtalen – både på plussiden og på minussiden. Samtidig er det viktig at inntektssystemet fortsatt vil ha både gulrot og pisk. Det er fordi det er helt nødvendig med en modernisering av kommunekartet. Inntektssystemet Venstre har blitt enige med regjeringen om gir sterke incentiver for sammenslåing, men er fortsatt basert på frivillighet for kommunene, sier Skjelstad.

– Vi som er glade i kommunene, i distriktene og i byene, og ikke minst i lokaldemokratiet, må ta ansvar for å utvikle dem for fremtiden. Det er kommunene som leverer gode skoler og gode omsorgstjenester, og det må de være i stand til å fortsette med. Den jobben er de folkevalgte over hele landet godt i gang med, og med denne avtalen får de litt ekstra drahjelp fra Stortinget. De får flere gulrøtter, litt flere oppgaver og en mer rettferdig fordeling av midler til å skape gode tjenester for sine innbyggere. Kommune-Norge står foran en stor omstilling, og med denne avtalen tar Venstre ansvar for at vi får et inntektssystem som vil være bærekraftig for fremtiden, avslutter Skjelstad.

Les hele avtalen (PDF)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**