Opptrappingsplan for rusfeltet vedtatt

Ketil Kjenseth
Ketil Kjenseth, Foto: Venstre, Foto: Venstre

Stortinget behandlet 28. april opptrappingsplanen for rusfeltet. – Dette er snakk om en pasientgruppe som har 20 år kortere forventet levetid enn andre. Det sier mye om hvilke prioriteringer vi har gjort over generasjoner, sa Venstres helsepolitiske talsperson Ketil Kjenseth i debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– Hvis vi ser for oss at ett fly mellom Oslo og Bergen faller ned hvert år, viser det antallet overdoser i Norge per år – et sted mellom 250 og 280 dør hvert år i Norge av overdose. Vi hadde ikke akseptert at et fly falt ned hvert år. Derfor er denne planen en symbolsk viktig plan. Den løfter verdigheten til denne pasientgruppen, fortsatte Kjenseth sitt innlegg.

Hele debatten kan leses på Stortingets nettsider

Bakgrunnen for opptrappingen på rusfeltet er Venstres forslag i Stortinget om en mer human rusomsorg og Samarbeidsavtalen mellom de fire borgerlige partiene på Stortinget. Planen har en ramme på 2,4 mrd. kroner i perioden 2016-2020.

Venstre er driveren

– For første gang lages det en konkret opptrappingsplan – 2,4 mrd. kr over fem år. Det er mye som skal gjøres, og det er ikke mer kapasitet enn at de pengene knapt nok kan settes i omløp, slik virkeligheten er i dag, sa Kjenseth. Han understreket at rusomsorgen har vært et viktig felt for Venstre i en årrekke, og at partiet har ligget i front av utviklingen over lengre tid.

– Det er Venstre som er driveren når ruspolitikk og nye satsinger på feltet skal drives fram. Noe kan kanskje fremstå som små, symbolske satsinger, som domstolsprogram, LASSO-prosjektet eller 24-timers behandlingsgaranti, men i sum er det dette som driver oss framover, sa Kjenseth.

Vi hadde ikke akseptert at et fly falt ned hvert år. Vi bør heller ikke akseptere flere hundre overdosedødsfall i året.

Ketil Kjenseth

Hjelp i kommunene

– Opptrappingsplanen er et tidsskille i aksepten av sosialpolitikk innenfor rusomsorgen, og det er derfor det er så viktig at vi styrker kommunene og setter dem i stand til tidlig innsats. Det er ungdomshelsestasjonen, som er stengt hele sommeren, som skal styrkes, og det trengs flere helsearbeidere som ser de unge som sliter, sa Kjenseth. Han understreket også at det er behov for å rekruttere flere fagfolk inn i rusomsorgen, og at brukermedvirkning må prioriteres.

– Det er Venstre som er driveren når ruspolitikk og nye satsinger på feltet skal jobbes frem, sier Ketil Kjenseth
– Det er Venstre som er driveren når ruspolitikk og nye satsinger på feltet skal jobbes frem, sier Ketil Kjenseth

– Rusmedisin må settes tydeligere på kartet, vi må rekruttere flere rusmedisinere, det må være bedre oppfølging av LAR-pasienter, og vi må sørge for mer kompetanse knyttet til den fysiske aktiviteten. Brukermedvirkning løftes også fram i denne planen som helt sentralt. BrukerPlan er viktig der, men også de brukerstyrte pasientene, fritt behandlingsvalg og også mer brukerstyrte plasser, ambulante team og poliklinisk oppfølging gjør brukerne til en større del av ressursene som skal friskgjøre pasientene, avsluttet Kjenseth sitt innlegg.

Fremdeles mye som gjenstår

Selv om opptrappingsplanen utgjør et viktig fremskritt for rusomsorgen i Norge, var Kjenseth tydelig på at det fremdeles er mye som gjenstår.

– Den spesialiserte rusomsorgen står foran store løft. Dette er en forskningsfattig sektor, og derfor fremmer Venstre et forslag om at «den gylne regel» også skal innbefatte forskning og innovasjon. Jeg registrerer at det er for tidlig å få flertall for dette nå, men som vanlig driver Venstre fram forslag som kan styrke kompetansen i denne sektoren, sa Kjenseth.

Les komitémerknadene til opptrappingsplanen her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**