Samlet storting mot mikroplast

- Med denne enigheten tar Stortinget lange skritt i riktig retning i klimapolitikken, sier Ola Elvestuen, Foto: Venstre

Energi- og miljøkomiteen har i dag avgitt sin innstilling til et representantforslag fra Ola Elvestuen (V) og Ketil Kjenseth (V) om mikroplast. Komiteen går enstemmig inn for å be regjeringen legge frem en sak med intensjon om å innføre et forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter, samt å utarbeide en handlingsplan mot mikroplast.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Jeg er svært fornøyd med at en samlet komité tar dette problemet på alvor. Plastforsøpling i havet har dramatiske konsekvenser for fisk og for det marine dyrelivet, og mikroplasten som brukes i kroppspleieprodukter som shampoo og hudkrem er en helt unødvendig kilde til forurensning av havet, sier Ola Elvestuen, som er leder i komiteen.

Les hele forslaget på Stortingets nettsider

– Forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter er et enkelt virkemiddel som vil ha effekt, uten å ha betydelige negative konsekvenser for folk. Mikroplast kommer imidlertid også fra mange andre kilder, og derfor er det enda viktigere at vi også har fått flertall for å utarbeide en handlingsplan mot mikroplast. Stortinget viser her en vilje til å ta tak i et stort problem på både kort og lang sikt, sier Elvestuen.

Ketil Kjenseth
– Mikroplast er svært skadelig for livet i og ved havet, sier Ketil Kjenseth.

– Denne måneden har det vært strandryddedager over hele landet, og mange har fått se med egne øyne hvor mye plast som ender opp i havet og i fjordene våre. Mikroplasten er ikke så synlig, men den er desto vanskeligere å rydde opp, og kan være enda farligere for fisk og fugler enn det vanlige plastavfallet, sier Ketil Kjenseth, som har vært med på å fremme forslaget for stortinget.

Skadelig plast

Mikroplast er plastpartikler på under fem millimeter. Dette brukes for eksempel i “skrubbekremer” som selges i dagligvarebutikker. Partiklene er så små at de går rett ut i havet, der de spises de av fisk og plankton.

Les komiteens innstilling på stortinget.no

Gjennom litteraturstudier og undersøkelser i Norge er det identifisert tilførsel til miljøet av mikroplast både fra produksjon, bruk, vedlikehold og avfallsbehandling av plastholdige produkter. Totalt volum for norske utslipp er estimert til i størrelsesorden 8000 tonn mikroplast, hvorav en betydelig andel kan nå vannforekomster og havet. Noe slippes også direkte i sjøen.

– Norge skal ha ambisjoner om å ligge i front i miljøpolitikken. Plastforsøpling av havet må bekjempes, og med dette vedtaket tar Norge viktige skritt i kampen for rent hav, rene fjorder og rene strender. Det er bra for alle oss som bruker havet, og ikke minst for dyrelivet som holder til i og ved vannet, avslutter Elvestuen.

Plastforsøpling av havet må bekjempes

Ola Elvestuen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**