Vil flytte godstransport fra vei til sjø og bane

Abid Q. Raja
Foto: Venstre

Høyre, Frp, KrF og Venstre er enige om tiltak som skal flytte 30 prosent av godstransporten fra vei til sjø og bane innen 2030. Det skal skje ved at minst 30 prosent av trailerne som kjører lengre enn 300 km skal erstattes av transport på sjø og bane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Jeg er begeistret over det vi har fått til, ikke minst at alle fire partier er enige om at vi trenger en nasjonal havnestrategi for å sikre effektiv drift og optimalisere havnene våre, sier Venstres transportpolitiske talsperson Abid Q. Raja til NTB.

Raja er også saksordfører for saken, som skal behandles av Stortinget 30. mai.

– Målet er at 30 % av godset som fraktes på vei på distanser over 30 mil i dag, skal flyttes til bane og sjø innen 2030. Det tilsvarer minst 300 000 trailere i året. Innen 2050 er målet å flytte 50 %, sier Raja.

Avtalen bygger på et representantforslag fra KrF, som har vært til behandling i transportkomiteen.

Partiene er enige om følgende virkemidler:

  • Målet om 30 pst. godsoverføring innen 2030 skal være førende for prioriteringer når regjeringen legger frem Nasjonal transportplan for 2018-2029 neste vår.
  • Konkrete tiltak skal legges frem i statsbudsjettet for 2017 for å få flere vareeiere (de som er ansvarlig for å velge transportform) til å velge skip/bane fremfor lastebil.
  • Det skal etableres en midlertidig ordning der vareeiere får direkte tilskudd for å velge sjø i stedet for vei, for å opprette nye godsruter langs sjøen og fjerne «terskelen» det er for vareeiere å bytte transportform.
  • En egen nærskipsfartsstrategi skal utarbeides for å se alle tiltak i sammenheng, herunder vurdere tiltak for å gjøre få ned håndteringskostnaden per konteiner, særlig i havnene, en helhetlig gjennomgang av avgiftsregimet for nærskipsfarten, både statlige avgifter og havneavgiftene, en vurdering av hvordan stimulere til økt bruk av lavutslippsteknologi i nærskipsfartflåten, samt vurdering av tiltak for å bringe nærskipsfartens rammebetingelser til europeisk nivå, herunder spørsmålet om avskrivningssatser for skip.
  • Gjennomgang av havnestrukturen for å sikre effektiv drift.
  • I Nasjonal transportplan skal det prioriteres helhetlige knutepunkt, der man sørger for at når det investeres i farled for at havner kan ta inn større skip, havner gjør investeringer, så må også veien til havnene forbedres, eller jernbanen dit rustes opp.

Følg saken på stortingets nettsider

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**