Enighet om revidert budsjett: Flere studieplasser og tiltak mot ledighet

Terje Breivik
Foto: Jo Straube

Venstre og KrF har kommet til enighet med regjeringspartiene om revidert budsjett for 2016. Partiene er enige om å opprette 400 nye studieplasser og å styrke regjeringens tiltakspakke mot ledighet med 150 mill. kr. Det vil si at det settes av totalt 400 mill i en målrettet tiltakspakke til kommuner med høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet. I tillegg styrkes miljøteknologiordningen med 40 mill. kr. og forskningsprogrammet Forny2020 med 20. mill. kr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Forhandlingene har vært gode, og preget av den krevende situasjonen vi ser på Vest- og Sørlandet i forbindelse med oljenedgangen. Jeg er svært fornøyd med at vi har fått gjennomslag for å styrke innsatsen mot arbeidsledighet uten å bruke mer oljepenger, sier Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik.

400 nye studieplasser

Nedgangen i oljenæringen og tilknyttede næringer understreker behovet for en stor omstilling av det norske næringslivet. Noe av det viktigste for å gjennomføre denne omstillingen, er satsning på høyere utdannelse, både for de som skal ut i sin første jobb, og for alle de som får behov for å utdanne seg for en ny bransje.

Iselin Nybø
– Nye studieplasser er godt nytt for de som har eller står i fare for å miste jobben, sier Iselin Nybø

– Med 400 nye studieplasser, hvorav 200 øremerkes til Vest- og Sørlandet, vil mange flere få mulighet til å ta en utdannelse som gir dem nye muligheter. Dette er spesielt viktig med den arbeidsledigheten vi ser i dag. Svært mange høyt kompetente mennesker har mistet eller står i fare for å miste jobben, men det er ofte ikke så mye som skal til for at disse skal kunne kvalifisere seg for et nytt yrke. Da kommer disse nye studieplassene svært godt med, sier Venstres kunnskapspolitiske talsperson Iselin Nybø.

Hun minner om at studiestøtten også utvides med 1 uke i revidert nasjonalbudsjett, med en plan om opptrapping til 11. måneders utbetaling i løpet av fire år. Dette kom på plass i statsbudsjettet for 2016 etter krav fra Venstre, og følges opp i revidert budsjett.

Tiltak mot ledighet

Kommuner som har en høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet vil med avtalen styrkes med 400 mill., som kan brukes til nødvendig vedlikeholdsarbeid. Det gjelder spesielt kommuner på Sør- og Vestlandet I tillegg settes det av 20 mill. til vedlikehold av jernbanen i de samme områdene.

– Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet mot ledighet. Nå gir vi de kommunene som er hardest rammet muligheten til å forsere vedlikeholdsprosjekter, noe som vil generere mer aktivitet både i privat og offentlig sektor, sier Breivik.

Små og store justeringer

Enigheten om revidert budsjett inneholder både små og store tilleggsbevilgninger. Inndekningen kommer i hovedsak gjennom å disponere ubenyttede midler fra ulike poster, noen omprioriteringer samt reduserte bevilgninger til drift av Stortinget, Riksrevisjonen og Finansdepartementet.

– Det har vært viktig for Venstre å sørge for at oljepengebruken holdes på et forsvarlig nivå. Derfor har det vært nødvendig å finne reelle besparelser for å finansiere nye studieplasser og økt innsats mot arbeidsledighet. Jeg er tilfreds med at avtalen ikke innebærer økt oljepengebruk, til tross for flere viktige satsninger som også koster penger, sier Breivik.

Noen av de mindre postene:

 • Styrking av SIVAs inkubator-program – 10 mill.
 • Sameskolen i Hattfjelldal – 3,3 mill.
 • Melahuset i Oslo – 2 mill.
 • Nytt tinghus i Drammen (utredning) – 4 mill.
 • Styrking av statens barnehus – 5 mill.
 • Fargespill, Bergen – 2 mill.
 • Froland fengsel (utredning) 5 mill.
 • Støtte til X-games i Oslo/Hafjell – 8 mill.
 • Økt lærlingtilskudd (2 500,- pr. kontrakt) – 24,5 mill. (halvårseffekt)
 • Pilotprosjekter ved Valdres lokalmedisinske senter og Evenes luftambulanse – 2 mill.
 • Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling, Kristiansund – 2 mill.
 • Styrking av barnevernet – 7 mill.

Les hele avtalen om revidert budsjett for 2016 (PDF)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**