430 nye studieplasser, med vekt på Sør- og Vestlandet

Iselin Nybø
Iselin Nybø, Foto: Venstre

I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett fikk Venstre gjennomslag for å opprette 430 nye studieplasser. 200 av disse går til Sør- og Vestlandet, som opplever økt arbeidsledighet i forbindelse med oljenedturen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– Et av Venstres viktigste tiltak mot den økende ledigheten er omskolering og videreutdanning. Mange av de som nå mister jobben er allerede høyt utdannet, og det er viktig at vi tilbyr disse mulighet til videreutdanning for å dempe ledighetsbyrden noe, sier Venstres kunnskapspolitiske talsperson Iselin Nybø.

Se hele fordelingen på kunnskapsdepartementets nettsider

– Disse 430 nye studieplassene, hvorav 95 går til Bergen, var hovedprioriteringen til Venstre under budsjettforhandlingen, sier Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik. Han understreker at satsingen spesielt er myntet på de kriserammede områdene med økt ledighet på Vestlandet.

Terje Breivik
– 430 nye studieplasser var Venstres hovedprioritering i budsjettforhandlingene, sier Terje Breivik

Helse og IKT

I tillegg til geografiske hensyn har Venstre prioritert å opprette studieplasser i deler av utdanningssektoren som er spesielt etterspurte, særlig helse IKT. Fordelingsvinnerne er Hordaland og Agder. Hordaland får 95 plasser fordelt på UIB og HiB, mens UiA får hele 55 nye plasser.

– I områder med høy arbeidsledighet, er det å satse på utdanning noe av det viktigste vi kan gjøre. Vi er i en situasjon hvor mange blir arbeidsledige, og hvor omskolering er alternativet. På Sørlandet er UiA en av de viktigste institusjonene for utdanning, og jeg er glad for at de får 55 nye studieplasser, sier Nybø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**