Lanserte historisk Ungdomshelsestrategi

Ketil Kjenseth
- Jeg er svært glad for at iskanten flyttes sørover. Det er nå enighet på Stortinget om en helt tydelig grense for petroleumsvirksomhet i nord. Dette har lenge vært Venstres mål, sier Ketil Kjenseth. , Foto: Cathrine Dokken

Tirsdag denne uken ble historiens første Ungdomshelsestrategi lansert av statsrådene Bent Høie, Solveig Horne og Torbjørn Røe Isaksen, sammen med stortingsrepresentant Ketil Kjenseth fra Venstre. Kjenseth var en av initiativtakerne til Ungdomshelsestrategien, og sørget for at ungdom selv fikk påvirke innholdet i strategien gjennom Toppmøte om ungdomshelse under Ungdoms -OL på Lillehammer tidligere i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– For Venstre er det viktig med en helhetlig og sammenhengende helsetjeneste for ungdom, som er en gruppe som dessverre ofte faller mellom to stoler. At tre statsråder deltar i en lansering av denne strategien viser at den er bredt forankret i departementene, sier Kjenseth.

– Ungdom i dag er både aktive og veltilpassede, bedre enn noen tidligere generasjoner, men de står også overfor mange utfordringer og veivalg som kan få store konsekvenser. De er i en utfordrende brytningsfase midt mellom barn og voksne, og trenger et godt og tilpasset helsetilbud, fortsetter han.

Satsing på digital helse

Ungdommer er kompetente brukere av digitale tjenester, og tilbringer mye av sin fritid på nettet. Venstre har foreslått mange ulike digitale tjenester for ungdomshelse, og moderne teknologi skal tas i bruk for å møte ungdommen der de er.

– Det er ofte lettere å ta opp vanskelige tema med noen man ikke ser eller kjenner, derfor er det viktig å sikre god og forutsigbar drift av gode nettbaserte og autorisert helsespørretjenester, som f.eks Klara Klok og andre digitale helsetjenester, sier Kjenseth.

– Ungdom har mange spørsmål knyttet til egen kropp og seksualitet, og mange sliter med ulike livshendelser. Vi vet at mange ungdommer har psykiske plager, og mange ungdom har kroniske sykdommer eller funksjonsnedsettelser som de trenger hjelp til. Strategien skal legge grunnlaget for tiltak som sikrer at den hjelpen vi gi er riktig og god, utdyper han.

Ungdom er i en utfordrende brytningsfase midt mellom barn og voksne, og trenger et godt og tilpasset helsetilbud

Ketil Kjenseth

– Vi må utvikle nye tjenester sammen med ungdommen for at tjenestene skal treffe dem som bruker dem, derfor er det bra at strategien understreker viktigheten av ungdom er med å utvikler egne tjenester. Det er f.eks veldig bra at det skal etableres ungdomsråd om sikrer reell brukermedvirkning ved alle landets helseforetak, sier Kjenseth

– Vi må utvikle en ungdomshelsetjeneste som er åpen og tilgjengelig når det stormer som mest i en ungdoms liv, og denne strategien er et viktig skritt på den veien, avslutter Kjenseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**