Minnerik og verdig markering av Johan Sverdrups 200 års fødselsdag

Bursdagskaken, Foto: Kåre Pettersen

Johan Sverdrups fødselsdag ble feiret 30. juli i Larvik med musikkorkester, mange taler, blomster og stor marsipankake. En 200 årsjubilant verdig!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Trine Skei Grande legger ned blomsterkrans
Trine Skei Grande legger ned blomsterkrans

Fødselsdagen ble innledet med flott musikk av Larvik Borgermusikk, med Jan Grøtting Simonsen i spissen. Simonsen kunne fortelle at Sverdrup var den som hadde tatt initiativet til stifte borgermusikken i Larvik, i 1849. Dette kom nok som en hyggelig overraskelse for de fleste av de rundt 100 frammøtte på Larvik torg. Borgermusikken er fortsatt i full aktivitet. I sommersesongen spiller de hver søndag morgen kl. 9 i Bøkeskogen.

Carl-Erik Grimstad, nestleder i Vestfold Venstre, ønsket velkommen og sa at vi var stolte og glade for at Sverdrup hadde hatt sitt virke i Vestfold og da spesielt i Larvik i mange år. Han ga ordet videre til Venstres leder og stortingsrepresentant, Trine Skei Grande. Hun la ned en blomsterkrans ved Sverdrup-statuen og hedret Venstres grunnlegger (i 1884) og parlamentarismen far på denne måten. Hun holdt en anslående og interessant minnetale. Blant annet la hun vekt på at demokrati handler like mye om hvordan majoriteten håndterer og respekterer minoriteten. Hun la også vekt på hvor viktig det er å lære seg å stille spørsmål ved oppleste og vedtatte sannheter, noe som Sverdrup ofte gjorde. Ikke ble vi bare minnet om tiden Sverdrup hadde sitt politiske virke, men hun dro også flere paralleller til nåtiden.

Borgermusikken spilte Larviksangen. Dette gjorde stort inntrykk på de fremmøtte og var med på å skape en verdig ramme rundt jubileet.

Blomsterkrans ble lagt ned av Trine Skei Grande
Blomsterkransen til minne om Sverdrup

Johan Sverdrup var blant mye annet sakfører og ordfører i Larvik. Han var stortingsrepresentant for Larvik og Sandefjord, stortingspresident og Norges første folkevalgte statsminister.

Noe under halvparten av de fremmøtte på Torget vandret så videre til ærverdige Herregården. På veien passerte man Prinsegata 31 som var Sverdrup-familiens hjem i mange år. I Herregården fortsatte et såkalt miniseminar, ledet av Carl-Erik Grimstad. Men aller først smakte man på den store bursdagskaken.

Carl-Erik Grimstad, holdt en kort minnetale over Johan Sverdrup. Deretter holdt historiker og rådgiver Ane Ringheim Eriksen fra Larvik Museum et foredrag om Sverdrups tid i Larvik. Dette foredraget vil vi bringe videre her på hjemmesiden.

Forfatter Hilde Diesen fra Drammen bidro med nyttig og interessant kunnskap om 200 årsjubilanten. Hun har nettopp utgitt boka “Revolusjonens datter”, om Johan Sverdrups tante Elisabeth Sverdrup, som også fikk sterk innflytelse på den politiske omveltningen på 1800-tallet. Elisabeth Sverdrup overtok omsorgen for Sverdrup i det moren hans døde da han bare var 4 år gammel.

Trine Skei Grande sammen med foredragsholderne Ane Ringheim Eriksen (midten) og Hilde Diesen.
Trine Skei Grande sammen med foredragsholderne Ane Ringheim Eriksen (midten) og Hilde Diesen.

Trine Skei Grande holdt også en minnetale i Herregården. Hun snakket om blant annet de politiske forholdene på den tiden Sverdrup var politiker, om partidannelsen og viktigheten av innføringen av parlamentarismen som styreform i Norge.

Varaordfører i Larvik, Olav Nordheim takket på vegne av Larvik kommune for et minnerikt og lærerikt miniseminar. Likeledes var han takknemlig for at partiet Venstre og historielaget i Larvik hadde tatt initiativet til feiringen.

Larvik Historielags leder Dyveke Bast avsluttet miniseminaret med blomster til foredragsholderne.

Dyveke Bast, leder i Larvik historielag
Dyveke Bast, leder i Larvik historielag

De fremmøtte ga uttrykk for at det hadde vært en verdig og minnerik markering av 200 årsjubilanten Sverdrup.

Historielaget i Larvik og også lokallaget Larvik Venstre og Vestfold Venstre var stolte og glade for å kunne få markere Sverdrups fødselsdag på denne måten. Det var også godt oppmøte av pressen. NRK hadde et lite innslag på Dagsrevyen og NRK Vestfold radio hadde også en kort reportasje. Lokalavisa Østlands-Posten i Larvik dekket begivenheten med tekst og bilder både på sin nettside og i mandagsutgaven av avisa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**