Fraværsgrensen får uheldige utslag

Iselin Nybø
Iselin Nybø, Foto: Venstre

– Fraværsgrensen fører til at skolehelsetjenesten (helsesykepleiere) og fastleger rennes ned av småsyke elever som ber om sykmelding, mener Venstres Iselin Nybø. Hun ber kunnskapsministeren lempe på kravene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstres nestleder i Stortingets utdanningskomite sender denne uken et skriftlig spørsmål til kunnskapsministeren: «Vil statsråden vurdere å gjøre ordningen rundt fraværsgrensen mer fleksibel, slik at helsepersonell slipper å bruke tid på store mengder papirarbeid som tidligere var unødvendig?»

Skolehelsetjenesten skal bedre elevenes helse og trivsel, ikke gi mer papirarbeid og sykemeldinger.

Iselin Nybø

Formålsløst papirarbeid

Venstre har lenge slåss for å bedre skolehelsetjenesten i skolen. I årets statsbudsjett ble det satt av penger til å opprette 100 nye stillinger i skolehelsetjenesten.

– Formålet med å styrke skolehelsetjenesten er å bedre elevenes helse og trivsel, ikke å bruke tiden på formålsløst papirarbeid og sykmeldinger, framholder Nybø. Hun slår fast at psykiske plager er et økende problem hos unge og mener en rigid fraværsgrense er «det siste de trenger».

NTB / Fjordabladet: Uheldige utslag

Bedre med gode virkemidler

De gode virkemidlene i kampen mot fravær i skolen, er dyktige mennesker som ser ungdommene og deres behov. Dette gjelder først og fremst lærerne, men også andre. For å ha et apparat som er godt nok rustet til å takle de spesielle utfordringene som ungdom møter i dag, vil Venstre vil ha flere typer kompetanse inn i skolehelsetjenesten. Flere helsesykepleiere, men også flere psykologer, miljøarbeidere eller fysioterapeuter.

– Regjeringen hevder, blant annet i ungdomshelsestrategien, at de vil lytte mer til barn og unge og ta dem mer på alvor. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen bør med andre ord ta en fot i bakken og lytte til egne råd, sier Venstre-representanten.

Fra høsten av ble det innført en fraværsgrense i videregående skole som sier at elever med mer enn 10 prosent udokumentert fravær som hovedregel ikke vil få karakterer i faget. Er det udokumenterte fraværet høyere enn 15 prosent skal det uansett ikke gis karakter. Venstre har vært uenig i dette vedtaket.

Les også: VG: Skolen ville ha bevis for at Vår (18) var i begravelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**