Venstres forslag til Langtidsplan for Forsvaret

Foto: Jo Straube

Trine Skei Grande og Ola Elvestuen la på en pressekonferanse 20. september frem Venstres forslag til langtidsplan for forsvaret.
– Våre prioriteringer skiller seg fra regjeringens på en rekke viktige områder, særlig når det kommer til Hæren og Heimevernet, sier Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Venstre vil bruke like mye penger på Forsvaret de neste 20 årene som det regjeringen legger opp til, men vi vil prioritere å styrke hæren og heimevernet de nærmeste årene. Ved å endre sammensetningen av investeringene regjeringen foreslår, og fase inn nytt materiell som de nye jagerflyene (F-35) over noe lengre tid, kan vi gjennomføre en styrking av landmakten uten å vente på utredningene regjeringer foreslår, utdyper hun.

Les presentasjonen fra pressekonferansen (PDF)

- Vi må ikke glemme at det kan være mange ulike sikkerhetsutfordringer som kan oppstå mellom fred og krig, og det er derfor av stor betydning for Norge at vi innretter vårt forsvar på en måte som gjør at vi selv kan håndtere flere av de situasjonene som kan oppstå mellom de to ytterpunktene, sier Trine Skei Grande
– Vi må ikke glemme at det kan være mange ulike sikkerhetsutfordringer som kan oppstå på veien fra fred til krig, og det er derfor av stor betydning for Norge at vi innretter vårt forsvar på en måte som gjør at vi selv kan håndtere flere av de situasjonene som kan oppstå mellom de to ytterpunktene, sier Trine Skei Grande

Behov for rask opprustning

Venstres nestleder Ola Elvestuen mener den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier at Norge har behov for å ruste opp Hæren og Heimevernet langt raskere enn regjeringen legger opp til.

– Vi har behov for store investeringer i materiell til bruk både i luften, på sjøen og på land, men med regjeringens forslag vil vi ikke få den kapasitetsøkningen vi har behov for før langt utpå 2020-tallet. Med Venstres forslag vil forsvaret umiddelbart kunne gå i gang med moderniseringsprosessen vi skal gjennom, i stedet for å skyve spørsmålet om landmakt langt frem i tid, sier han.

Med Venstres forslag til langtidsplan vil forsvaret umiddelbart kunne gå i gang med moderniseringsprosessen, fremfor å vente på nye utredninger

Ola Elvestuen

Venstre mener at det er nødvendig å avklare Hærens og Heimevernets rolle i fremtidens forsvar i behandlingen av langtidsplanen, fremfor å utsette spørsmålet med flere utredninger, slik regjeringen foreslår.

Norges Offisersforbund: Solid forsvars-forslag fra Venstre

– Venstre vil arbeide for en styrking av Hæren, spesielt i Nord-Norge. Dette vil omfatte planlagte investeringer, helikopterkapasitet og en reetablering av den tilstedeværelse som tidligere var i Finnmark, samt luftvern og artilleri. Vi vil arbeide for etablering av et mer slagkraftig Heimevern, og en større hærreserve som kan bidra til dybde og utholdenhet i forsvaret av våre egne landarealer. I tillegg mener vi det er nødvendig å styrke det mobile nærforsvaret av kysten, og vi går derfor inn for å beholde Kystjegerkommandoen og Sjøheimevernet, sier Elvestuen.

Dagbladet: Venstre vil utsette jagerflykjøpet

For avhengig av NATO

I en kronikk i Dagbladet 5. september skrev Trine Skei Grande om behovet for å styrke det militære nærværet i Nord-Norge. Grande mener Regjeringens forslag til ny forsvarspolitikk lener seg for tungt på NATO, og vil gjøre det vanskelig for Norge å håndtere potensielle konflikter med vår nabo Russland.

– Regjeringen foreslår å investere stort i strategiske kapasiteter som kampfly, ubåter og fregatter med langtrekkende missiler, samt maritime fly. Vi er uenig i omfanget av disse prioriteringene og vil i sterkere grad vektlegge kapasiteter og investeringer knyttet til forsvaret av land og kyst. Det skyldes først og fremst at landforsvarets tilstedeværelse gir større fleksibilitet og flere responsmuligheter overfor trusler og press mot Norge, men også at slike styrker kan gi viktige internasjonale bidrag i Nato-samarbeidet, sier Grande.

– Vi må ikke glemme at det kan være mange ulike sikkerhetsutfordringer som kan oppstå mellom fred og krig, og det er derfor av stor betydning for Norge at vi innretter vårt forsvar på en måte som gjør at vi selv kan håndtere flere av de situasjonene som kan oppstå mellom de to ytterpunktene, avslutter hun.

Detaljert oversikt over Venstres forslag til Langtidsplan for forsvaret:

 1. Hæren styrkes ved følgende tiltak:
  • Brigaden i Nord Norge opprettholdes med
   1. Vedtatte investeringer knyttet til Leopard panservogner, artilleri og kampluftvern som gjennomføres nå, uten å igangsette en ny landmaktutredning
   2. Ekstra mobilt luftvern som tilføres Brigaden for å kunne disponeres ved flyplasser
   3. En Jegerbataljon som etableres på Garnisonen i Porsanger (GP) som en 4 bataljon i Brigaden
  • Grensevakten (GSV) utvides med et Jegerkompani
  • HMKG videreføres
  • Det etableres en Hærreserve (Brig S) med basis på Rena leir.
 2. Heimevernet utvikles videre og styrkes:
  1. HV utvides til 45 000 mann, inkl. 5000 i en innsatsstyrke fordelt på ulike HV-områder
  2. Økt bevæpning og utstyr tilføres HV, særlig i Nord Norge
  3. Antall HV-distrikt og de fleste HV-områder opprettholdes
 3. Kystforsvaret opprettholdes:
  1. Kystjegerkommandoen videreføres og videreutvikles
  2. Sjøheimevernet videreføres
 4. Maritim Luftovervåkning videreføres:
  1. P3 Orion beholdes og driftes fra Andøya
  2. Evenes beholdes som QRA base for F35
 5. Helikopterdriften fortsetter i hovedsak som i dag:
  1. Hovedbase for helikoptre videreføres på Bardufoss
  2. 339 skvadronen (Bell 412) flyttes ikke til Rygge
  3. 334 skvadronen (NH 90, Marinen) flyttes ikke til Haakonsvern
  4. 337 skvardonen (NH 90, Kystvakten) forblir på Bardufoss
  5. 330 skvadronen (AW101 redningshelikoptre) fordeles på 6 ulike baser og ledes fra Sola
 6. Kampfly F-35 kjøpes inn, over tid:
  1. Bestillingen av de første 28 flyene fastholdes
  2. Bestillingen av de neste 18 flyene faseforskyves utover i tid med 5 år
  3. Tidspuktet for bestillingen av de siste 6 flyene vurderes senere
  4. Ørlandet bygges ut som base for F35
  5. Utbyggingen på Evenes utsettes inntil videre
 7. Forsvarets skoler gis en ny samlet vurdering:
  1. Luftforsvaret skoler på Kjevik flyttes ikke til Værnes
 8. Marinens fartøyer seiler mer enn i dag, men mindre enn regjeringen foreslår:
  1. 5 fregatter videreføres og seiler mer enn i dag
  2. Korvettene videreføres inntil videre, men vurderes samordnet med Kystjegerkommandoen til et Kystforsvar
  3. Nye ubåter kjøpes i samarbeid med andre nasjoner og helst slik at «ekstra» ubåter kan lånes fra allierte i en krisesituasjon
 9. Kutt i stab og støttefunksjoner:
  1. Generalinspektøren for Luftforsvaret beholdes inntil videre på Rygge
  2. Forsvarsbygg reduseres kraftig, gitt færre flytteprosesser og investeringsprosjekter enn i FMR og Regjeringens forslag
  3. Nedbemannning i stab og støttefunksjoner gjennomføres i tråd med reglene i Arbeidsmiljøloven, men ikke ved bruk av omfattende sluttpakker
 10. En rekke leire legges ned eller moderniseres ikke:
  1. Kjeller flyplass legges ned
  2. Åsegarden (ved Harstad) drives videre i et privat offentlig samarbeid
  3. Alliert trening oppmuntres ved leirene i nord Norge

Video fra pressekonferansen


PK starter etter ca 2 min

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**