Regjeringen bryter SFO-løfter

Foto: Jo Straube

Venstre har blitt enige med regjeringen og KrF om å gjøre SFO-prisene mer rettferdige. Dessverre har ikke regjeringen prioritert det i 2017-budsjettet heller. Abid Raja og Iselin Nybø er skuffet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

– Regjeringen ble enig med Venstre og KrF om å øke differensieringen av barnehage- og SFO-prisene allerede i samarbeidsavtalen i 2013. Nå har de lagt frem sitt siste statsbudsjett – uten å levere på SFO. Det er for dårlig, sier Venstres Abid Raja.

Han var leder for utvalget som utformet oppvekstpolitikken på Venstres landsmøte i år, og er en av dem som har ledet an i kampen for et bedre og mer tilgjengelig SFO-tilbud. Partikollega Iselin Nybø, nestleder i utdanningskomiteen, er heller ikke fornøyd

– I statsbudsjettet for 2017 har regjeringen lagt inn en modell for den samme ordningen i SFO, men ingen penger. Siden dette er deres siste statsbudsjett, viser det at de aldri har hatt noen intensjon om å sette den ut i livet. En modell uten penger er lite verdt. Regjeringens utredning viser at en slik inntektsdifferensiering bare ville beløpt seg til 25 millioner kroner i 2017, sier Nybø.

Kamp mot barnefattigdom

SFO-prisene skulle differensieres som en del av tiltakspakken mot barnefattigdom.  I samarbeidsavtalen heter det «Det utarbeides en tiltakspakke rettet mot barn i fattige familier, og differensieringen av foreldrebetaling i barnehager og SFO økes». I dag er SFO-prisene opp til hver enkelt kommune, og det finnes ingen makspris. I fjor lovet regjeringen at en slik differensieringsmodell skulle utredes i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai – heller ikke det skjedde

– Venstre har fått gjennomslag for at 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt får gå gratis i barnehage. Det er tidlig innsats i praksis. Da er det urettferdig at SFO skal være forbeholdt de rike. SFO er en viktig sosial, kulturell og sportslig arena som kan gi barna mestringsfølelse utover det akademiske. Tilbudet må bli for alle, fortsetter Raja.

Nybø skyter inn:

– Regjeringen foreslår mange gode tiltak for tidlig innsats, men skal vi lykkes med å sette inn ressursene tidlig må vi også sørge for gode rammer rundt skolehverdagen. SFO gir leke- og lærelyst, i tillegg til kulturell kapital og sosial mobilitet. Alle disse faktorene bidrar til at barna gjør det bedre på skolen, og er bedre rustet for livet etterpå. Men det forutsetter også at vi setter noen tydeligere krav til innholdet, fastholder hun.

I Venstres utkast til program for neste stortingsperiode står det blant annet at partiet ønsker å innføre en rammeplan for skolefritidsordningene, styrke kompetansen til de ansatte, prøve ut et utvidet SFO-tilbud til og med 7. klasse, og innføre differensierte priser og gratistilbud.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**