Vestfold Venstre nominerer til stortingsvalget

Fra nominasjonsmøtet i 2012., Foto: Karin S. Frøyd

Vestfold Venstre har innkalt til nominasjonsmøte 22. oktober. Nominasjonsmøtet skal vedta Venstres liste til stortingsvalget 2017 i Vestfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Nominasjonsmøtet finner sted lørdag 22. oktober 2016 kl. 10.30 på fylkeshuset i Svend Foynsgate 9 i Tønsberg.
Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden

2. Konstituering av møtet
– Valg av møteleder i tillegg til fylkesleder
– Valg av fullmaktsnemnd
– Valg av protokollførere
– Valg av tellekorps
– Valg av protokollunderskrivere
– Vedta forretningsorden for møtet

3. Valg av kandidater til stortingslisten
– Leder av nominasjonskomitéen Kåre Pettersen presenterer komiteens innstilling
– Valg

Nominasjonskomitéens innstilling er publisert.

Nr Navn Kommune Fødselsår
1 Carl-Erik Grimstad Tjøme 1952
2 Kari-Lise Rørvik Larvik 1977
3 Per Martin Berg Sande 1978
4 Suzy C. Haugan Tønsberg 1978
5 Kim Hjardar Hof 1966
6 Tone Skalpe Bjørnli Nøtterøy 1960
7 Adrian Salihu UV/Larvik 1994
8 Nora Pernille Bruun-Lie Horten 1980
9 Jan Rune Traa Andebu 1966
10 Elin Berg Schmidt Re 1962
11 Kjetil Vold Archer Larvik 1974
12 Britt Lillian Fevang Tønsberg 1980
13 Adrian Hansen UV/Holmestrand 1997

Alle delegater må ha betalt kontingent før møtet konstitueres for å ha stemmerett på møtet. Lokallagene kan møte med totalt 50 delegater — som alle oppfordres til å reise kollektivt eller samkjøre.

Det blir servert en lunsjtallerken i løpet av møtet.
Velkommen til Tønsberg!

Fra nominasjonsmøtet i 2012.
Fra nominasjonsmøtet i 2012.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**