Uttalelse: Ulven må vernes, ikke skytes

Ulv i Østmarka. Ola Elvestuen påpeker at Bernkonvensjonen forplikter Norge til å ta vare på rovdyr som ulv. , Foto: Ivar Knai

I vår vedtok Stortinget nye bestandsmål for ulv. Selv om Venstre og mange andre aktører ropte varsko allerede i vår, er det først nå vi ser resultatet av den nye rovdyrpolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Etter at Rovviltnemndene har tolket det nye stortingsvedtaket ser vi konsekvensene med all tydelighet. Opptil 47 ulver står i fare for å bli skutt i høst. Venstres landsstyre mener dette er en nedskyting av ulv som vil sette den norske ulvestammen i fare, og skade Norges renommé i utlandet.

Ulv hører naturlig hjemme i norsk natur, og vi har internasjonale forpliktelser til å ta vare på ulven. Den norske ulvestammen er liten og genetisk sårbar. Ved å ta ut opptil 47 ulv risikerer vi å ødelegge hele den norske ulvestammen. Dette er dramatisk. Nå når vi ser hvordan rovviltnemndenes fortolkning av Stortingets vedtak fører til en tilnærmet utradering av den norske ulvestammen må Stortinget fatte et nytt vedtak før det er for sent. Venstres landsstyre ber derfor regjeringspartiene og AP om å revurdere ulvevedtaket fra i vår. De bør sette seg ned i nye forhandlinger med Venstre, SV og MdG med sikte på et nytt og forbedret ulveforlik i Stortinget.

Vedtatt av Venstres landsstyre 15.10.2016

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**