Trine Noodt er valgt som Finnmark Venstre sin stortingskandidat

Trine Noodt fordypet i arbeid med innspill til Venstre sitt utkast til stortingsprogram., Foto: Arnt Ivar Pedersen

Trine Noodt er på nominasjonsmøtet til Finnmark Venstre valgt som partiets stortingskandidat i Finnmark.

Jeg vil inn på Stortinget for å kjempe for de gode Finnmarkssakene. Finnmark trenger en klar og tydelig Finnmarksstemme som ikke bare er på stortinget for å fronte den sentrale partipolitikken, sier Trine Noodt

trine-noodt-venstre

Det er mange viktige saker som en må sette trykk på for å få realisert i fylket vårt. Her kan nevnes, Nytt teaterbygg til Beivvas, Nytt skolebygg til samisk videregående skole i Kautokeino, Nødflyplass i Kautokeino, Ny grensestasjon på Storskog, Jernbane til Rovaniemi, Etablering av jegerbataljon i Porsanger, Forlengelse av rullebanen i Alta, At Finnmark også kommer inn under statlig belønningsordning for å øke kollektivandelen i trafikken, At staten gir samme tilskuddsordninger til bygging av elevboliger som studentboliger, At alle samiske barn sikres rett til samisk språk i barnehagen, At det etableres barnehus i Kirkenes etc. Listen er lang, så det er på tide at Finnmark får en stortingskandidat som tar kampen for Finnmarkssakene, sier Trine Noodt.

Et godt eksempel på en slik sak er å skaffe gode havneforhold for den lokale fiskeflåten vår. Å kunne ha gode liggeforhold for båtene, med nødvendige fasiliteter, bør også være en selvfølge for våre lokale fiskere. Det må etableres landstrøm og sikres håndtering av søppel i fiskerihavnene. Dette er også bra i et klima og miljøperspektiv. Vi trenger derfor en storstilt satsing på å få penger til å fullføre de fiskerihavnene, som er og har vært under planlegging, blant annet i Nordkapp, påpeker Trine Noodt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**