Venstre sikrer hær, kyst og heimevern

Foto: Jo Straube

Venstre har kommet til enighet med Høyre og Frp om forsvarsbudsjettet for 2017. Enigheten innebærer ikke at Venstre slutter seg til regjeringens forslag til Langtidsplan for Forsvaret, men sikrer at viktige kapasiteter i landmakten, som Hæren, Heimevernet og Kystforsvaret, opprettholdes i 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– Vi er fornøyd med å ha reddet Sjøheimevernet, Kystjegerne, Forsvarskorpsene og HV11 og basen på Setnesmoen fra nedleggelse til neste år, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

– I et langstrakt land er det viktig å ha en spredt basestruktur. Regjeringen har foreslått en rekke nedleggelser av baser, selv om de samtidig foreslo en ny landmaktsstudie som skulle gi viktige svar på hvilke behov vi har innen landforsvaret. For Venstre er det åpenbart at vi må vente på kunnskapen før vi fatter disse beslutningene, sier Grande.

Last ned budsjettenigheten (PDF)

– Heimevernet er spesielt viktig for det norske forsvaret fordi det er snakk om folk med høy kompetanse som kan mobiliseres på svært kort tid, uansett hvor i landet behovet måtte oppstå. Heimevernet kan gi avgjørende bidrag, blant annet til å sikre kritiske objekter, sier Grande.

Uenige om Langtidsplan

Enigheten mellom Venstre og regjeringspartiene gjelder kun forsvarsbudsjettet for 2017. Høyre, Frp og Arbeiderpartiet har kommet til en enighet om Langtidsplanen for Forsvaret som Venstre er grunnleggende uenig i.

– Det handler om at vi står langt fra Regjeringen og Ap i de strategiske valgene for fremtidens forsvar. Venstre mener Hæren og Heimevernet må spille en langt viktigere rolle enn regjeringen har lagt opp til, og Ap har sluttet seg til. Langtidsplanen binder opp for mye av budsjettene i årene fremover til investeringer i fly og fartøy, slik at det ikke vil bli mulig å få til den kapasitetsøkningen vi trenger i Hæren, sier Grande.

Hun forteller at sentrumspartiene Venstre, KrF og Senterpartiet kommer til å gå sammen om en alternativ langtidsplan i Stortingsbehandlingen, og at dette blir en viktig sak i valgkampen til neste år.

Ap og Regjeringspartiene tvinger dessverre frem et flertall for nedleggelse av flybasen på Andøya, som har skapt stort engasjement de siste dagene.

– Spørsmålet om Evenes og Andøya vært svært viktig for Venstre i disse forhandlingene, og det har også vært spesielt krevende. Tallgrunnlaget fra regjeringen har vært alt for dårlig til å ta en potensielt kritisk avgjørelse om å legge ned basen på Andøya. Likevel går de tre største partiene sammen om å avvikle Andøya i Langtidsplanen, sier Grande. Hun understreker at kampen om Andøya fortsatt ikke er tapt.

– Det engasjementet vi har sett på og rundt Andøya må for all del opprettholdes. Det er flere år til arbeidet med nedleggelse skal settes i gang, og det skal avholdes et valg i mellomtiden. Venstre er ikke i tvil om at Andøya må opprettholdes, nå starter kampen for å overbevise Høyre, Ap og Frp om det samme, avslutter Grande.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**