Tidlig innsats for barn som trenger det

Barn som vokser opp i fattige familier, blir ofte ekskludert sosialt., FOTO: Redd Barna/Søren Nilsen

Tidlig innsats for barn som trenger det

Norge må sette inn innsatsen der den virker best. I dag er det over 80.000 barn og unge som lever i fattigdom i Norge, og derfor foreslår Venstre å gi mer barnetrygd til familier med lave inntekter, mens familier med god råd kan klare seg med litt mindre barnetrygd.

Universelle ordninger hvor alt smøres likt ut til alle, er ikke veien å gå i det lange løp. Venstre vil gi mer barnetrygd til de familiene som trenger det mest.

For noen handler det ikke å ha mulighet til delta på ulike fritidsaktiviteter, dra på ferie, eller gå på kino og kafé. Mens for andre handler det om muligheten til å kunne ha ordentlige boforhold, kjøpe sunn mat, klær, leker, samt mulighet til å gå i barnehage eller delta på skolefritidsordningen.

Fattigdom i Norge handler ikke bare om å ha en lavere levestandard, men at man blir stående på utsiden av samfunnet og fratatt mulighet til å delta på fellesskapets ulike arenaer. Vi vet at mange av de barna som i dag ikke går i barnehage eller SFO, er de som hadde hatt størst nytte av det.

Derfor foreslår Venstre lavere pris på SFO for lavinntektsfamiler, og utvider retten til gratis kjernetid i barnehagen i Venstres budsjett.

Venstres alternative statsbudsjett innebærer en målrettet styrking av tidlig innsats i barnehagen, skolefritidsordning, grunnskole og helseoppfølging av barn og unge med 2 milliarder kroner. Det er Venstres bidrag til å gi alle barn en trygg og god oppvekst.

Marius Netten Skeie
Leder, Tinn Venstre

Leserinnlegg i Rjukan Arbeiderblad 16/11-16

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**