Skal de svakeste i samfunnet ta støyten for en politikk uten mål og retning?

Foto: colourbox.com

Skal de svakeste i samfunnet ta støyten for en politikk uten mål og retning?

I Tinn SV sitt program for perioden 2015-2019 så står det at Tinn SV vil “gjøre Tinn til en foregangskommune i helsetilbudet til sine innbyggere.”

I rådmannens budsjettforslag så foreslåes det å kutte 15 sykehjemsplasser for å spare penger neste år. Faller dette inn under “(at det skal lages) planer for hvordan man skal møte eldrebølgen på beste måte”? Eller er det simpelthen slik å forstå at Tinn SV har gått til valg på et program uten rotfeste i de økonomiske realitetene Tinn kommune står ovenfor?

Som et sosialliberalt parti, der man vektlegger samfunnets ansvar for de svakeste blant oss, så ser Tinn Venstre alvorlig på at det er de gruppene i samfunnet som har vanskeligst for å selv ta til orde som det først og fremst foreslåes kutt i tilbudet for i rådmannens budsjettforslag, og kutt i antall sykehjemsplasser er dessverre ikke det eneste usosiale kuttet i dette budsjettforslaget.

Det mest alvorlige er dog at det ikke virker som at posisjonen i Tinn kommunestyre klarer å stake ut en politisk kurs sammen, men derimot at horisonten og de politiske målene ikke strekker seg lengre enn til neste kommunestyre. Skulle posisjonen selv velge å gå til det skrittet å bestemme seg for å mene noe annet, så har de i såfall et episk forklaringsproblem. Skal de svakeste i samfunnet ta støyten for en politikk uten mål og retning?

Med liberal hilsen,

Marius Netten Skeie

Leder, Tinn Venstre

Leserinnlegg i Rjukan Arbeiderblad, 19/11-16

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**