Adventslys i Moss

Julegateåpning med nye vinterbelsyning i Moss 2017
Julegateåpning i Moss, 27.11.2017, Torgeir Snilsberg, Moss Avis.

Det kommer med jevne mellomrom klager på dårlige gatelys i Moss. I tillegg var det mange som klaget på adventsbelysningen i sentrum forrige vinter.

Det ble derfor bevilget penger til innkjøp av ny adventsbelysning til i år. Nå er det gledelig å registrere alle de positive
tilbakemeldingene på den nye belysningen i sentrum.

Kommunen har 4 600 gatelyspunkter og lysmastene i disse
punktene er til dels av svært gammel dato – noen mer enn 50 år. Det ble i sommer i styringsflertallets handlingsplan, lagt inn en
bevilgning på kr 3 millioner kroner per år de fire neste årene til
fornyelse av lysmaster fra og med 2017. De to første årene er det satt av 3 millioner ekstra til teknisk oppgradering, totalt 6 millioner. Dette er fulgt opp i forslaget til budsjett. Vi regner derfor med at gatelysene generelt vil bli langt bedre fra neste år.

Når det gjelder adventsbelysning regner vi med at alle som har vært i sentrum de siste ukene, og spesielt under tenningen av årets julegran ved kirken, har fått med seg hvor fantastisk flott det er blitt. Det er gledelig å se alle positive tilbakemeldingene på sosiale medier og høre folk snakke godt om noe som skjer i Moss.

Det beste av den gamle adventsbelysningen er flyttet til Kongens gate og ny belysning er kjøpt inn og montert fra Kirkeparken til Møllebyen. Det betyr at vi nå har fått en sammenhengende
belysning gjennom Dronningens gate og bort Møllergata, samtidig som vi har knyttet en kobling via Kongens gate til den praktfulle belysningen på Verket.

Kommunen og byens gårdeiere har startet et arbeid for å skape mer liv og flere opplevelser i sentrum. Vi håper den nye
belysningen er med på å gi en god følelse for alle som kommer til sentrum i den mørke årstiden. Kanskje det til og med er lov å håpe at noen kommer dit nettopp for å oppleve akkurat den.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**