Vil redusere årsavgiften i områder uten kollektivtilbud

Statsbudsjettenigheten blir tatt godt i mot i organisasjonslivet, Ill: Venstre

Sikrer at også folk i Nord-Norge får ta del i kollektivløftet sørpå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

I sitt alternative budsjettforslag foreslo Venstre redusert årsavgift på bil i de delene av landet som ikke har gode kollektivtilbud. Som en del av budsjettavtalen har partiet fått gjennomslag for et verbalforslag som ber regjeringen

«Utrede mulighetene for en differensiert og lavere årsavgift for personbiler for innbyggere bosatt i områder av landet som ikke har noe reelt alternativ til bil, og fremme eventuelle forslag til endringer i forbindelse med statsbudsjettet for 2018»

– Dette er for de delene av landet der det ikke finnes tog, trikk, buss eller bane, sa samferdselspolitisk talsperson Abid Q. Raja da Venstre lanserte forslaget i november.

Ifølge Raja må forslaget sees i sammenheng med at Venstre har sikret elbil-fordeler og andre fordeler ved å gå over til miljøvennlige biler. Men det er en erkjennelse av at nordmenn kommer til å fortsette og bruke bil i uoverskuelig framtid, og at Norge er et langstrakt land.

Nordland Venstre spilte inn lavere årsavgift i områder uten kollektivtilbud sammen med Venstre i Troms og Finnmark. Kollektivtilbudet i Nord-Norge er på langt nær like godt som lengre sør i Norge, og Venstres stortingskandidat i Nordland er fornøyd med at partiet har fått gjennomslag for forslaget i forhandlingene med regjeringen.

– Vi må gjøre det attraktivt å bo også utenfor de store byene. Nordland er et langstrakt fylke med mange utkantstrøk uten noe form for kollektivtilbud. Det er derfor helt på sin plass at også folket i nord blir kompensert når det satses på kollektivtransport i sør, sier Ida G. Johnsen, 1. kandidat for Venstre i Nordland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**