Legemiddelmangel krever handling

- Vi er enige om at Norge skal ta en lederrolle i klimapolitikken, blant annet gjennom offensive tiltak i transportsektoren, både til lands og til vanns, sier Ketil Kjenseth., Foto: Mona Lindseth

Ketil Kjenseth konfronterte onsdag helseministeren med den økende legemiddelmangelen i Norge og Europa. Samtidig pekte han på hvilke muligheter for ny, grønn industri som kan ligge i legemiddelnæringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Onsdag 7. desember holdt Venstres helsepolitiske talsperson, Ketil Kjenseth, interpellasjon til helse- og omsorgsminister Bent Høie om legemiddelmangel. Han kategoriserte dagens situasjon slik:

– Mangel på legemidler er et alvorlig og økende problem, både i Norge og i resten av Europa. Den klart viktigste grunnen til legemiddelmangel er problemer med produksjon og leveringer fra legemiddelindustrien.

Viktige legemidler mangler

Selv om en del medisinene som rapporteres som manglende fortsatt finnes tilgjengelig på apotek, har mangelen økt fra 2014-2015.

– Noen få av manglene har vært særlig viktige legemidler. Det er alvorlig. I tillegg har det vært en tendens at det er dem som reelt har manglet i apotek, og at de utgjør en mangel over lengre tid, forklarte Kjenseth til Stortinget.

Grønt potensial

Problemet kan likevel tas tak i og snus til noe positivt, hevdet Kjenseth. Han mener legemiddelnæringen har potensial i Norge:

– Vi kan bygge en norsk kunnskapsindustri basert på helse som kan nå langt utenfor Norges grenser. Norges bidrag til å utvikle ebola-vaksinen viste hva vi har på lager.

Vi kan bygge en norsk kunnskapsindustri basert på helse som kan nå langt utenfor Norges grenser

Ketil Kjenseth

Dette er en industri som ikke bare kan bidra godt økonomisk, men også en som kan bli viktig fremover, når landet i større grad vil være avhengig av grønne, miljøvennlige næringer:

– Eller rett og slett en industri med flere kunnskapsarbeidsplasser. Særlig i distriktene kan dette ha potensial. Det siste tilskuddet i den industrielle familien er Curida i Elverum, som produserer på avtale for andre legemiddelprodusenter, fortsatte Kjenseth.

Viktig for global beredskap

Han understreket også at dette handler om trygghet:

– I en verden som er på vei fra 7 til 9 mrd innbyggere de neste tiårene, vil det være stort behov for både legemidler og ikke minst kunnskap om forebygging, helse og beredskap.

Det internasjonale perspektivet er viktig for Kjenseth, og spesielt når det kommer til regionalt samarbeid. Han deltok på Nordisk råds siste sesjon i København, hvor det ble vedtatt et mer forpliktende felles nordisk innkjøpssamarbeid for legemidler. Når utfordringene er like, er det viktig med økt samarbeid og harmonisering.

I interpellasjonen viste han til hvor langt vi er kommet i å utvikle noe som kan likne et felles, nordisk marked for velferdsteknologi:

– I sum kan dette være en nordisk helseklynge med stort potensial som en global aktør. Men det krever at vi samarbeider. Både samarbeider mer og smartere.

Til sist foreslo Kjenseth en årlig rapportering om legemiddelmangel til Stortinget. I dag kommer det meste av informasjonen fra enkeltoppslag i mediene, som kan være vanskelig å vurdere. Statsråden stilte seg positiv til forslaget, og trakk fram den årlige Stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet som en naturlig kilde til en årlig rapportering

Les hele interpellasjonen

her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**