En seier for naturvernet

Færder Nasjonalpark ved Verdens Ende, Tjøme, Foto: Karin S. Frøyd

Stortingskandidatene for Vestfold Venstre, Carl-Erik Grimstad og Suzy Christina Haugan, er godt fornøyd med at Venstre fikk igjennom midler til naturveiledning og viktige tiltak for å bevare det klassiske naturvernet i statsbudsjettet for 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

I forhandlingene om statsbudsjettet for 2017 har klimaspørsmålet vært dominerende. Det er bra at stadig flere får øynene opp for den enorme utfordringen klimaendringer utgjør. For Venstre har det imidlertid vært viktig å sørge for at vi også ivaretar naturen og det klassiske miljøvernet på en god måte.

Suzy Christina Haugan slår et slag for Ilene Våtmarksenter

For oss i Tønsberg-området er Ilene Våtmarksenter et godt eksempel på områder som må vernes og pleies. Her har man, med felles innsats fått til en unik naturveiledning for barn og unge som synliggjør sammenhengen mellom klimautfordringene og vern av våtmarksområder. Hundrevis av skolebarn og skoleungdommer får hvert år undervisning av et svært kompetent korps av veiledere – blant annet ansatt i Miljødirektoratet.
Noe av det første som kom på plass da det endelig løsnet i forhandlingene, var en reversering av et foreslått kutt i Miljødirektoratets midler til naturveiledning.

Hadde det opprinnelige budsjettet blitt vedtatt, hadde det medført bortfall av 40 stillinger landet rundt.

De ansatte, også i vårt område, hadde allerede fått oppsigelsesvarsel da Venstre og KrF satte seg til forhandlingsbordet med Frp og Høyre. Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringen ønsket å redusere det viktige arbeidet som gjøres av dyktige fagfolk for å kartlegge, beskytte, forvalte og formidle om våre viktige naturverdier.

Regjeringens forslag ville betydd et langt skritt tilbake i arbeid med naturforvaltning i Norge. For Tønsberg Venstre var det klart at dette kuttet ikke kunne bli stående.

Man innleder ikke det grønne skiftet med å si opp våre beste lærerkrefter i natur- og miljøvern. Før blekket var tørt på regjeringens budsjettforslag, hadde vi derfor tatt opp den foreslåtte skandalen med vår stortingsgruppe. Den var ikke vanskelig å be.
I tillegg til å reversere kuttene, klarte Venstre å styrke arbeidet med vern av naturmangfold med ti millioner kroner, øke skogvernpotten med 50 millioner og forsterke arbeidet mot forsøpling i havet og fjordene våre med 20 millioner. Det blir også nå innført et forbud mot nydyrking av myr, og det ble bevilget 13,3 millioner til restaurering av slike områder – viktig både for å ivareta det biologiske mangfoldet, og fordi myra er viktig for å binde opp C02 som slippes ut i luften.

Også ulike forskningsprogrammer for naturmangfold får økte bevilgninger i budsjettforliket, blant annet handlingsplan for sjøfugl (1 mill.) og Artsdatabanken som får 10 millioner kroner mer i 2017 enn regjeringen foreslo.

I sum har budsjettavtalen blitt en storsatsing på det klassiske miljøvernet. Naturen er viktig for folk som liker å ferdes i den, men den er også viktig for å ivareta økosystemene og økosystemtjenestene våre for fremtiden. Det nasjonalt viktige arbeidet som er nedlagt på Ilene, var også årsaken til at innsatsen ble honorert med Vestfold Venstres Miljøvernpris sist sommer.

Carl-Erik Grimstad: “Vi må ikke glemme det klassiske naturvernet”

Forskningen og forvaltningen må spille på lag for å bevare den norske naturen for generasjonene som kommer etter oss. Det har Venstre nå gitt avgjørende bidrag til i budsjettet for 2017. Naturvern er en viktig del av Venstres grønne politikk, og vil bli en kampsak for oss også i neste års valgkamp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**