Ønsker du å bli vår valgkampkoordinator for 2017-valget?

Nordland Venstre sin delegasjon til Landsmøtet i 2016, Foto: Venstre

Nordland Venstre skal engasjere en valgkampkoordinator for valgkamparbeid fra 16. januar til 17. september 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Stillingen vil være 20 %, med mulighet for å øke til 100% i august og september. Noe kvelds- og helgejobbing må påregnes. Arbeidssted vil i hovedsak være i Bodø, men også noe reising til lokallagene i fylket og helgesamlinger. Ferie i perioden avtales nærmere.

Varierende arbeid med oppfølging av kandidater og lokallag i forbindelse med valget. Oppfølging av medlemsregister. Mediekontakt, skriving av pressemeldinger, debattinnlegg, innlegg på sosiale medier og taleskriving. Bestilling av materiell som skal trykkes, distribuering av valgkampmateriell til lokallagene og kontakt mot Venstres hovedorganisasjon. Arrangere stands og andre aktiviteter for å promotere Venstre. Reiseplanlegging for kandidatene og organisering av debattdeltakere. Regnskapsføring og rapportering. Valgkampkoordinator rapporterer til valgkampsjef.

God kjennskap til Venstres politikk både nasjonalt og lokalt er ønskelig. Lønn etter avtale. Det vil være en fordel om søker har førerkort.

Søknad sendes til [email protected]

Søknadsfrist 31. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**