Innkalling til årsmøte 2017

Foto: www.dansing.no

Svelvik Venstre avholder årsmøte tirs. 24.01.17 kl. 19:00 på Dreggen.

Agenda:

 1. Åpning og konstituering.
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av 2 til å underskrive referat
 5. Godkjenning av innkallelse
 6. Årsberetning
 7. Godkjenning av regnskap for 2016
 8. Fastsetting av lokal kontingent for 2018
 9. Valg av nytt styre
  • ​​Leder
  • Nestleder
  • Kasserer
  • 2x styremedlemmer
 10. Valg av delegater til fylkesårsmøte i Vestfold Venstre, 11-12.02.17.
 11. Innkommende saker

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være leder i hende senest 17.01.17, og kan sendes til [email protected]

Vi gjør oppmerksom på at kun er betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**