Protokoll fra årsmøtet 2016

Årsmøtet til Frogner Venstre ble avholdt 26. november 2016. Protokollen kan leses i sin helhet her.

Følgende styre ble valgt for 2017:

  • Bydelslagsleder: Tore Wilken Nitter Walaker
  • Nestleder: Anne-Lise Bergenheim
  • Styremedlem: Ingeborg Andersen Reiersgård
  • Styremedlem: Bård Magnus Fauske
  • Styremedlem: Andreas Dobloug
  • Styremedlem: Sonja Myhre Holten
  • vara: Oscar Werner
  • vara: Halfdan Simonsen
  • vara: Tina Shagufta Munir Kornmo
  • vara: Einar Kjerschow

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**