Velkommen til Bergen Venstres årsmøte!

Valgkampkafé Bergen Venstre, Foto: Astrid Hårstad

Søndag 22. januar avholdes Bergens Venstres årsmøte. Les her for mer informasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Alle medlemmer i Bergen Venstre ønskes velkommen til lokallagets årsmøte, søndag 22.januar.

Årsmøte vil finne sted på Ervingen i Kong Oscarsgate 15, med påfølgende årsmøtemiddag samme sted. Registreringen starter kl. 12:00, så vær gjerne ute i god tid.

Program

11:30 Ny på årsmøte (Idun Bortne og Astrid Hårstad)
12:00 Registrering
12:15 Leder ønsker velkommen
12:20 Konstituering
12:30 Innledning til generell politisk debatt: Per Arne Larsen
12:45 Generell politisk debatt
13:15 Politisk workshop (klima & kultur / byutvikling / rus & sosial/ skole)
14:15 Hilsningstale
14:30 Lunchpause
15:00 Orientering om politiske uttalelser fra red.nemd
15:05 Vedtektsendringer
15:15 Årsmelding 2016
15:25 Regnskap 2016
15:30 Kontigent 2018
15:35 Budsjett 2017
15:45 Valg
16:00 Valgkamp 2017 – Strategi og ideer (Frode Fjeldstad)
17:00 Handlingsplan 2017
17:20 Valgkampplan 2017
17:30 Politiske uttalelser – Behandling
18:30 Hilsningstale II
19:00 Middag

Frist for å sende inn forslag til politiske uttalelser er 15. januar. Frist for å melde endringer til politiske uttalelser er foreslått satt til kl. 16:00 under årsmøtet.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**