Filmfestivalen fortjener gode og forutsigbare statlige rammer

Den norske filmfestivalen
Uttalelse fra årsmøte i Haugesund Venstre

Den Norske Filmfestivalen i Haugesund er en suksess. Det har den vært helt siden første gang den ble arrangert i Haugesund i 1987. Kronprins Haakon, som kommer til Haugesund i disse dager, er festivalens høye beskytter.

Festivalen har gode rammevilkår i Haugesund. Haugesund kommune bidrar hvert år med over 3,2 millioner kroner i støtte. Totalt omsetter festivalen for 15-16 millioner. Festivalen er også viktig regionalt, sist påpekt av Karmøy-ordfører Jarle Nilsen. Nasjonalt er festivalen den viktigste møteplassen for filmbransjen.

I 2016 hadde festivalen økning i alle besøkskategoriene, og over 22.000 bransjefolk og vanlige publikummere besøkte filmene. Lørdagen åpnet barnefilmprogrammet Cinemagi med Gråtass gir gass. 1240 deltakere fra 30 ulike nasjoner gjestet Haugesund i løpet av festivalen, og av dem deltok 414 på New Nordic Films. Det ble vist totalt 99 filmer under festivalen, inklusiv 20 filmer eksklusivt i New Nordic Films (NNF), det ble presentert 20 «Works in Progress», 26 filmprosjekter på Nordic Co-Production Market og 7 nordiske manus. Totalt 22.641 bransjefolk og vanlige publikummere besøkte filmene. Amandashowet ble sett av 322.000 seere, som er god oppgang fra i fjor.

Det er med andre ord veldig mye bra arbeid som gjøres i festivalen nå. Da er det synd at Norsk filminstitutt har vedtatt å redusere støtten til festivalen med netto 500.000 bmfi 2017 og 1 million kroner i 2018.

Vi i Haugesund Venstre mener at dette er en uforholdsmessig høy reduksjon og vil arbeide for at festivalen får den statlige støtten den fortjener, aller helst allerede i revidert nasjonalbudsjett. Videre vil vi jobbe for at Den Norske Filmfestivalen i Haugesund får forutsigbare og gode rammer fra staten over statsbudsjettet.

Venstre har sammen med KrF sloss for kulturen i alle statsbudsjettene som Høyre og FrP regjeringen har lagt frem og fått gjennomslag for viktige saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**