Sandnes – mulighetenes sentrum

Sandnes har et unikt sentrum med mange og spennende muligheter både for utvikling og identitetsbygging. Vest for jernbanelinja har vi det historiske sentrum med Langgata som går som en ryggrad gjennom bykjerna. Dette ønsker Venstre å bevare for å ta vare på vår byhistorie, blant annet ved at Sandnes kommune støtter opp om rehabilitering og vern av gamle fasader.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Øst for jernbanelinja finner vi det nye sentrum, der Venstre ønsker endring og utvikling. Venstre ønsker en park på Ruten hjertelig velkommen! Dette vil skape et trivelig sentrum som «puster» med ei grønn lunge midt i byen. «Ringen» som skal komme på nye Ruten – «Lysning» – er noe Venstre ser veldig positivt på. Et landemerke vi kan se fra lufta kommer til å være helt unikt for Sandnes!

Ruten kommer også i framtida til å være et sted der ungdom ferdes. Derfor ønsker Venstre at Ruten skal være et trygt sted å oppholde seg for ungdommene våre. For Venstre er det naturlig at Ruten også blir et sted ungdom ønsker å oppsøke og oppholde seg på. Derfor ser vi for oss at Sandnes kommune bør ha lokaler for ungdom (tilsvarende L-54) samt framtidas bibliotek på Ruten.

Venstre ønsker
– å verne det historiske sentrum vest for jernbanelinja
– å ha park på Ruten
– å ha «Ringen» som del av framtidas Ruten
– å bygge i høyden øst for jernbanelinja
– å ha lokaler for ungdomsaktivitet som en del av framtidas Ruten
– at biblioteket blir en naturlig del av framtidas Ruten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**