Årsmøte i Leikanger Venstre

Min Varde, Ingvild Ramstad

Tid og stad: 31.jannuar 2017 kl 18.30 på Fylkeshuset.

Årsmøtet startar felles med Sogndal Venstre der stortingsrepesentant Sveinung Rotevatn vil orientere og ta imot synspunkt og spørsmål. Så vert det ei felles matøkt. Deretter vert det adskilte årsmøte.

Sakliste Årsmøte Leikanger Venstre:

Sak 1. Val av møteleiar og referent.

Sak 2. Val av medlemmer til å skrive under møteboka.

Sak 3. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 4. Årsmelding med rekneskap 2016

Sak 5. Årsplan for 2017

Sak 6. Budsjett 2017

Sak 7. Kontingent 2017

Sak 8. Val til styret

Sak 9. Val til valkomitee

Sak 10. Val av valkampleiar og plan for valkamp

Sak 11. Val av representantar til fylkesårsmøtet 11.-12. februar

Sak 12. Politiske fråsegner frå årsmøte og framlegg til fråsegner fylkesårsmøte 11-12. feb. ( kan vera aktuelt å samordna med Sogndal Venstre)

 

 

Leikanger 14.01.207

Leikanger Venstre v/Katrine Wilson

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**