Gang- og sykkelveiene i grøntområdene: noe er gjort, mer bør gjøres

Foto: Camilla Eilertsen

Gangveier og stier i bydelens grøntområder brukes som reisevei av både fotgjengere og syklister. Det er viktig at veiene holder en god standard for dette formålet. Nordre Aker Venstre etterlyser mer vedlikehold av gang- og sykkelveiene i bydelens grøntområder.

Det er ikke lenge siden flere av gangveiene hadde forfalt fordi det enkle vedlikeholdet som fra tid til annen trengs, ikke var blitt gjennomført. Heldigvis er det gjort en del vedlikehold de siste årene. Den mye brukte veien langs Akerselva fra Frysja til Gjerdrums vei er nå i bra stand og har fått lys, og stien fra Ranunkelveien til Langmyrgrenda, som brukes mye av skole- og barnehagebarn, er blitt gruset.

Det er likevel en del som gjenstår, blant annet den 2,6 km lange strekningen fra Tåsen T-banestasjon nordover på Havnajordet og videre gjennom skogdraget opp til Grinda. Veien må gruses og buskvegetasjon som sperrer en del av veien må fjernes.

Det er ikke Nordre Aker bydel, men kommunen ved Bymiljøetaten som har ansvaret for disse veiene. Nordre Aker Venstre vil be Oslo kommune se til at disse viktige delene av uterommet holdes i hevd. Dette krever bare beskjedne økonomiske ressurser, men vil kaste mye av seg i form av trivsel og som stimulans til å ta bena og sykkelen fatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**