Vestfold Venstre innkaller til fylkesårsmøte

Bildet er tatt på fylkesårsmøtet i 2016, Foto: Karin S. Frøyd

Vestfold Venstre innkaller til 2 dagers fylkesårsmøte 11. og 12. februar 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Fylkeslaget avholder sitt årsmøte på Best Western Horten Hotell http://www.hortenhotell.no i Horten lørdag 11. februar med start kl. 09:30 og med beregnet avslutning søndag 12. februar (ca. kl. 15:00).

Alle delegater som møter på fylkesårsmøtet må ha betalt medlemskontingent for 2016.

Lokallagene har fått separat informasjon om de priser som gjelder knyttet til fylkesårsmøtet.

Samlet påmeldingsliste fra hvert lokallag og fra fylkesstyret og fylkestingsgruppa med navn og e-postadresse på deltakere, sendes på e-post til sekretær Karin S. Frøyd [email protected]

Innbetaling til Vestfold Venstres konto 1594.18.51808.

Selve innbetalingen må merkes med lokallag og navn på den som står ansvarlig for påmeldingen. Påmeldingsfrist og innbetaling: Innen 1. februar 2017.

Fristen for å sende inn forslag til årsmøteuttalelser er innen mandag 6. februar 2017.
Forslag sendes til sekretær Karin S. Frøyd på e-post: [email protected]

Program og nærmere informasjon sendes lokallag og deltakere fortløpende.

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**